Atal llosgiadau plant: Dechrau ymchwil

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMi fydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar geisio atal llosgiadau ymhlith plant

Mae arbenigwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn prosiect newydd i ddarganfod ffyrdd i atal plant rhag llosgi.

Bydd y gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar geisio atal sgaldiad a llosgiadau a lleddfu poen y plant os ydyn nhw'n cael eu llosgi.

Bydd y tîm o Gaerdydd yn cydweithio gydag ymchwilwyr eraill o Brifysgolion Bryste, Caerfaddon a gorllewin Lloegr gyda'r gwaith yn cael ei ariannu gan yr elusen Healing Foundation.

Mae prifysgolion Caerdydd a Bryste wedi gwneud gwaith tebyg gyda'i gilydd yn y gorffennol er mwyn datblygu ffyrdd i atal llosgiadau.

Cwpanau te

Dywedodd yr Athro Alison Kemp o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd bod 70 y cant o losgiadau sydd yn digwydd i blant yn digwydd i'r rhai cyn yr oedran ysgol: "Mae'r sgaldiadau mwyaf cyffredin yn digwydd gyda chwpanau poeth o de ac i blant bach un oed. Mae gormod o blant yn cael eu creithio am byth o sgaldiadau fel y rhain.

"Mae rhai llosgiadau yn medru peryglu bywyd ac yn aml mae'r sgil effeithiau yn rhai parhaol ac yn medru golygu creithiau, poen cronig ac anawsterau seicolegol."

Mae'n ychwanegu nad yw 75 y cant o blant sydd yn cael eu hanfon i'r ysbyty wedi derbyn y cymorth cyntaf priodol adref gyda nifer o rieni ddim yn siŵr beth ddylen nhw wneud.

Yn ystod yr ymchwil mi fyddan nhw yn gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr iechyd i'w haddysgu am yr hyn y dylid gwneud os yw plentyn yn cael ei losgi.

"Byddwn i hefyd yn ceisio gweithio gyda theuluoedd lle mae'r plant wedi derbyn llosgiadau fel eu bod yn medru gwella diogelwch yn y cartref," meddai'r Athro Kemp.

"Bydd hyn yn golygu y bydd llai o debygrwydd y bydd llosgiadau neu anafiadau yn digwydd yn y dyfodol."

Canolfan

Mae'r gwaith ymchwil yn un elfen o ganolfan ymchwil newydd gwerth £1.5 miliwn er mwyn atal a thrin llosgiadau ymysg plant ac yn cael ei hagor ym Mryste ddydd Llun.

Tra bod yr elusen Healing Foundation yn ariannu'r ganolfan am bum mlynedd mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyfrannu £280,000 i'r project.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol