Cyhuddo o lofruddio mam a merch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae presenoldeb yr heddlu yn parhau ar stryd Newton

Mae dyn 23 oed wedi ei gyhuddo o lofruddio mam a merch gafodd eu darganfod yn farw mewn tŷ yn Cumbria.

Cafodd John Jenkin ei arestio yn fuan wedi i'r heddlu alw yn Stryd Newton yn Millom ddydd Sadwrn.

Mae o flaen Llys Ynadon ddydd Llun ar gyhuddiad o lofruddiaeth a chreulondeb i anifail.

Yn nhŷ Alice McMeekin, 58 oed, daethpwyd o hyd i'w chorff hi a chorff menyw arall.

Dydy'r ail gorff ddim wedi cael ei adnabod yn ffurfiol ond credir mai corff Kathryn Jenkin, 20 oed o Aberdâr, yw e.

Roedd ci'r teulu hefyd wedi marw.

Mae profion post mortem yn cael eu cynnal ddydd Llun.