Tîm i ddelio â throseddau rhyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r uned yn cynnwys chwe swyddog heddlu sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol

Mae uned arbenigol wedi cael ei sefydlu yng ngogledd Cymru i ddelio ag ymchwiliadau trais.

Bydd Tîm Amethyst Heddlu Gogledd Cymru yn cydweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gasglu tystiolaeth a chefnogi dioddefwyr.

Cafodd yr uned ei sefydlu wedi cynnydd yn nifer yr achosion o drais a throseddau rhyw.

Mae'r tîm yn cynnwys chwe swyddog sydd wedi cael hyfforddiant arbennig ac maent yn gobeithio gallu annog rhagor o ddioddefwyr i adrodd eu profiadau.

Mae gan y tîm bum amcan:

  • darparu gwasanaeth o ansawdd i ddioddefwyr
  • gwella'r broses ymchwilio
  • gwella'r canlyniadau cyfiawnder troseddol
  • cydweithio'n well ac yn fwy effeithlon gyda phartneriaid
  • hybu hyder ac ymddiriedaeth y gymuned yn y modd mae troseddau rhyw yn cael eu hymchwilio

Cydweithio

Meddai'r dirprwy brif gwnstabl Gareth Pritchard, o Heddlu Gogledd Cymru:

"Rydym wedi ceisio gwella'r gwasanaeth i rai sydd wedi diodde' yn sgil troseddau rhyw difrifol ers blynyddoedd maith ac mae tîm Amethyst yn un rhan o'r gwaith parhaol hwnnw.

"Wrth wella'r berthynas sydd eisoes wedi'i sefydlu gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r sectorau iechyd a gwirfoddol, rydym yn benderfynol o sicrhau fod dioddefwyr yn derbyn ein cefnogaeth a chyngor llawn yn ystod bob cam o'r broses gyfiawnder troseddol.

"Does dim digon o bobl yn mynd at yr heddlu ynglŷn â throseddau rhyw a byddwn i'n annog dioddefwyr i gysylltu, byddwn yn gwrando arnynt o ddifri ac yn ymchwilio'n broffesiynol i'w cwyn.

"Byddant yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion heddlu sydd wedi'u hyfforddi, cyfreithwyr y goron ac yn cael cyngor arbenigol gan y gwasanaeth iechyd - mae'r rhain i gyd yn ganolog i dîm Amethyst."

'Gwella safonau'

Yn ôl y Ditectif Arolygydd Kelly Isaacs, fydd yn arwain y tîm:

"Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cydnabod natur unigryw trais fel trosedd ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu ymchwilwyr arbenigol, sydd â sgiliau a hyfforddiant penodol, i wella'r ymateb i ddioddefwyr.

"Bydd tîm Amethyst yn dod ag uned i ogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i wella safonau ymchwiliadau sy'n ymwneud ag achosion o drais.

"Bydd y broses yn canolbwyntio ar y dioddefwr a'r gobaith yw rhoi hwb i hyder y cyhoedd yn y cymunedau 'da ni'n eu gwasanaethu."

Ychwanegodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick y bydd yr uned yn ei gwneud yn haws i ddioddefwyr wneud cwyn i'r heddlu.

"Ar hyn o bryd mae gan bobl gywilydd, fel petai nhw ar fai, mai nhw yw'r troseddwyr ac wedyn mae'n troi'n gwyn gudd," meddai.

"Y cam cynta' i ddygymod â'r drosedd ofnadwy yma yw cwyno ac oherwydd y broses newydd yng ngogledd Cymru, gall dioddefwyr fod yn fwy hyderus gan wybod fod 'na uned arbenigol i'w helpu gyda'u cwyn.

"Os nad ydynt yn cwyno, fydd troseddwyr ddim yn cael eu cosbi."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol