Dau wedi'u hanafu wedi damwain awyren yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r ardal wedi ei chau i'r cyhoedd wrth i'r heddlu ymchwilio

Cafodd dau o bobl eu hanafu wedi i'w hawyren fechan daro yn erbyn coed a phlymio i'r ddaear i'r de o Aberteifi, yng ngorllewin Cymru.

Cadarnhaodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod awyren microlight ddwy-sedd wedi disgyn i'r ddaear yn Rhos-hyl, Sir Benfro, tua 11:10am ddydd Sul.

Cafodd y dyn a'r ddynes oedd yn teithio yn yr awyren driniaeth cymorth cyntaf yn y fan a'r lle gan fod y ddau yn cwyno bod ganddynt boen cefn.

Cafodd un ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys, Abertawe, a chafodd y llall ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Glan Gwili yng Nghaerfyrddin.

Dyw hi ddim yn ymddangos bod yr un o'r ddau wedi cael anafiadau difrifol, yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Cafodd tri chriw o Aberteifi, Crymych a Chastellnewydd Emlyn eu galw i'r safle i sicrhau fod yr awyren yn ddiogel ac na fyddai'n mynd ar dân.

disgrifiad o’r llunDaeth yr awyren lawr yn Rhos-hyl, Sir Benfro

Mae'r safle bellach wedi ei gau i'r cyhoedd wrth i'r heddlu ymchwilio i'r digwyddiad.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys:

"Ar ddydd Sul, Mehefin 9, tua 11:00am, gerllaw llain lanio breifat Plasty Rhosygilwen, Cilgerran, tarodd awyren ysgafn yn erbyn derwen a glanio mewn cae cyfagos ychydig wedi iddi gychwyn ar ei thaith.

"Cafodd y peilot gwrywaidd a'i deithiwr benywaidd anafiadau yn y ddamwain, ond ar hyn o bryd dyw'r anafiadau ddim yn rhai difrifol.

"Mae'r peilot yn un profiadol iawn. Mae teuluoedd y ddau wedi cael gwybod."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol