Beiciwr 17 oed wedi ei ladd

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion wedi i lanc 17 oed farw ar ôl i'w feic daro yn erbyn car yn ardal Abertawe.

Fe ddigwyddodd y ddamwain tua 1:30am ddydd Sul, ar y gyffordd rhwng Ffordd Brymor a Mount Street yn Nhre-gŵyr.

Roedd car Ford Fiesta gwyn wedi taro yn erbyn y beic, a chafodd y llanc ei gludo i Ysbyty Treforys ble y cafodd ei farwolaeth ei chadarnhau.

Dyw hi ddim yn ymddangos ar hyn o bryd bod unrhyw gerbydau eraill yn rhan o'r digwyddiad.

Mae'r heddlu wedi penodi swyddog cyswllt i gefnogi teulu'r dyn a fu farw.

Mae'r crwner hefyd wedi'i hysbysu o'r farwolaeth.

Hoffai Heddlu De Cymru siarad ag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu a geisiodd helpu, neu a welodd y cerbyd yn cael ei yrru cyn y ddamwain.

Cafodd y ffordd ei chau am tua phedair awr wrth i'r heddlu gynnal eu hymchwiliadau cychwynol.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol