Achub pump wedi i gwch cyflym droi drosodd

Cyhoeddwyd

Cafodd pump o bobl eu hachub wedi i'w cwch cyflym droi drosodd ar ôl taro ton fawr oddi ar arfordir Ynys Môn brynhawn dydd Sadwrn.

Cafodd dau ohonynt eu cludo i'r ysbyty yn un o hofrenyddion Sea King yr Awyrlu.

Roedd hi'n teimlo'n sâl ar ôl y digwyddiad, wedi iddi lyncu llawer o ddŵr.

Roedd gwylwyr y glannau wedi clywed galwad am gymorth tua 2:40pm ond bu'n rhaid chwarae'r tâp sawl gwaith er mwyn clywed y manylion yn glir a chadarnhau union leoliad y digwyddiad.

Ond daeth i'r amlwg fod y cwch wedi mynd i drafferthion yn y dŵr ger Amlwch.

Cafodd tri o'r bobl ar y cwch eu hachub gan fad achub Moelfre a chawson nhw eu cludo i Laneilian, Amlwch.