Dathlu Carnifal Bangor er gwaetha'r trafferthion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd cystadleuaeth naid 'bungee' yn rhan o'r arlwy yng Ngharnifal Bangor eleni, digwyddiad sy'n cael ei ystyried yn 'un o ddathliadau cymunedol mwya'r gogledd'

Mae'n cael ei ystyried yn "un o ddathliadau cymunedol mwya' gogledd Cymru ond mae Carnifal Bangor yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd diffyg gwirfoddolwyr a chefnogaeth ariannol.

Dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd pwy fydd yn trefnu nac ariannu'r digwyddiad yn y dyfodol.

Yn ogystal, daeth i'r amlwg fod rhai o dlysau brenhinesau a brenhinoedd y carnifal eleni wedi diflannu yn ystod y seremoni goroni yn Neuadd JP, Prifysgol Bangor, nos Iau.

Doedd 'na ddim carnifal wedi'i gynnal yn y ddinas ers yr 1980au, ond cafodd y digwyddiad ei atgyfodi gan Grŵp Cymunedol Pobl Bangor yn 2009 ac mae wedi'i gynnal pob blwyddyn ers hynny.

Ond mae'r pwyllgor presennol yn rhoi'r gorau iddi eleni ar ôl pum mlynedd o drefnu.

Codi arian

Dywedodd eu cadeirydd, y Cynghorydd Nigel Pickavance, sydd hefyd yn ildio'r awenau:

Disgrifiad o’r llun, Y ffair ar safle Beach Road oedd canolbwynt y digwyddiadau brynhawn Sadwrn

"Rydym wedi gweithio'n galed ers pum mlynedd nawr i gynnal y digwyddiad yma...ond all y grŵp ddim parhau i godi arian fel hyn. Mae'r isadeiledd a'r seiliau yno rwan a byddai colli hynny'n biti mawr.

"Rydw i wedi dweud wrth Gyngor Dinas Bangor nad ydy hi'n debygol y gall y carnifal barhau os nad oes cymorth ariannol ar gael.

"Fe wnes i wneud cais ffurfiol fis diwetha' yn galw ar y cyngor i drafod y mater.

"Mae'r grŵp yn fwy na hapus i gynnal y digwyddiad neu geisio am grantiau, ond rydym hefyd angen cefnogaeth ariannol o rywle arall."

"Mae'r carnifal yn rhywbeth sy'n dod â phobl Bangor ynghyd, ac yn tynnu'r gymuned at ei gilydd."

'Am drafod'

Mewn ymateb, dywedodd Clerc Tref Bangor, a swyddog cyllid y cyngor, Gwyn Hughes, eu bod wedi derbyn llythyr ynghylch y carnifal, yn dweud bod diffyg gwirfoddolwyr a bod y pwyllgor yn awyddus i gael cymorth y cyngor.

"Mae'r cyngor wedi penderfynu'n bod ni am drafod gyda'r grŵp i weld beth yw'r sefyllfa yn union," meddai Mr Hughes.

"Mae'r cyngor eisiau gweld digwyddiadau ym Mangor, ac amrywiaeth o ddigwyddiadau - nid carnifal yn unig, mae 'na gymaint o bethau eraill yn digwydd.

"'Da ni wedi cyfrannu rhai miloedd i'r carnifal dros y blynyddoedd a 'da ni'n hapus i wneud hynny os 'da ni'n gwybod bod yr arian yn cael ei ddefnyddio i'r hyn mae o fod i gael ei ddefnyddio.

Ychwanegodd Mr Hughes ei bod hi'n haws i grwpiau cymunedol godi arian ar gyfer digwyddiadau o'r fath.

"Mae carnifal yn rhywbeth cymunedol - mae grwpiau cymunedol yn gallu cael grantiau o bob math o ffynonellau. All y cyngor ddim gwneud ceisiadau am y grantiau yma.

"'Da ni ddim yn erbyn y carnifal - 'da ni'n ofnadwy o gefnogol. Ond mae'n rhaid cofio ein bod ni mewn cyfnod o doriadau mewn gwariant cyhoeddus."

Ar ddydd Sadwrn, Mehefin 8, roedd gorymdaith y carnifal yn gadael Ffordd Sackville am 11:00am ac yn teithio lawr y Stryd Fawr tuag at y prif safle ar Beach Road.

Yn ystod y dydd, roedd disgwyl perfformiadau o bob math gan wahanol grwpiau ac artistiaid lleol, yn ogystal â chystadleuaeth naid 'bungee', ffair a marchnad, gyda'r cyfan yn cloi gyda chyngerdd o gerddoriaeth Motown ac o'r 60au ar y gyda'r nos.