Morgannwg yn stryffaglu

  • Cyhoeddwyd
Clwb Criced MorgannwgFfynhonnell y llun, Glamorgan CCC

Ar ôl i fatwyr Morgannwg osod targed campus i'r tîm cartref ar ail ddiwrnod y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd ym Mryste, daeth fawr o lwyddiant i'r bowlwyr ar y trydydd diwrnod.

Gyda'r ymwelwyr wedi gosod nod o 448 yn eu batiad cyntaf, roedd Sir Gaerloyw wedi ymateb yn gampus ar ddiwedd yr ail ddiwrnod, a pharhau wnaeth hynny ddydd Gwener.

Aeth Michael Klinger heibio'r cant yn hawdd yn ystod y bore gyda Dan Housego yn cyrraedd 82 cyn colli ei wiced i fowlio Michael Hogan.

Alex Gidman oedd y nesaf i'r sgwâr, ac erbyn amser cinio'r trydydd diwrnod roedd Linger a Gidman wedi sefydlu partneriaeth daclus.

Er i Klinger golli ei wiced yn y prynhawn, fe aeth Gidman hefyd heibio'i gant wrth i Sir Gaerloyw basio cyfanswm Morgannwg gan golli pedair wiced yn unig.

Gyda'r llain yn ymddangos fel pe bai'n ffafrio batwyr, mae'n edrych yn fwy fwy tebygol mai gêm gyfartal fydd hon.

Pencampwriaeth y Siroedd; Adran 2 - Sir Gaerloyw v.Morgannwg; Caerloyw:-

Sgôr diweddaraf (diwedd y trydydd diwrnod)

Morgannwg (batiad cyntaf)= 448 - Allenby 105, Goodwin 108, Wallace 94, Hogan 51

Sir Gaerloyw (batiad cyntaf) = 456 am 4 wiced - Klinger 142, Gidman 113, Housego 82.