Yn euog o dwyll morgais

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Cafwyd cyfreithiwr, oedd wedi gwadu cyhuddiad o gynllwynio, yn euog o fod yn rhan o dwyll morgais £20m.

Roedd Nicholas Jones, 53 oed ac ar y pryd yn gweithio yn Y Fflint, yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Roedd yr achos wedi para am bum mis a'r rheithgor wedi cymryd 13 awr cyn penderfynu'r dyfarniad.

Dywedodd y barnwr wrth Jones: "Yn amlwg, roeddech chi'n gwybod beth oedd yn digwydd.

'Ymddiriedaeth'

"Nodwedd arall yn eich achos chi oedd i chi dorri'r ymddiriedaeth rhyngoch a'r benthycwyr.

"Bydd rhaid adlewyrchu hyn yn hyd eich dedfryd."

Cafwyd ei gyd-ddiffynnydd, yr ymgynghorydd ariannol Susan Lowry-Hughes, yn euog.

Bydd y ddau'n cael eu dedfrydu ym mis Medi.

Cafodd y ddau fechnïaeth ond bu'n rhaid iddyn nhw ildio pasport.