Corff mewn llyn: Cwest yn agor

Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi ei agor i farwolaeth dyn 53 oed o Sir Amwythig.

Cafodd corff Graham Austin ei ddarganfod yn Llyn Brenig ger Cerrigydrudion ddydd Iau ger y man lle y cafwyd hyd i'w gar.

Dechreuodd yr heddlu chwilio amdano ddydd Sul ar ôl iddo fynd ar goll.

Fe gafodd ei weld diwethaf yn gadael carafán ger Corwen. Roedd wedi bod yn aros yno ar ei wyliau.

Cafodd post mortem ei gynnal ar y corff yn Ysbyty Glan Clwyd ond ni roddwyd achos marwolaeth yn y cwest.

Bydd dyddiad arall yn cael ei bennu ar gyfer y cwest.

Straeon perthnasol