Arian loteri i elusen fyddar-ddall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr elusen y byddai'r arian yn golygu bod pobl ifanc fyddar-ddall yn medru dysgu sgiliau newydd

Mae elusen sydd yn rhoi cymorth i bobl ifanc fyddar-ddall wedi derbyn mwy na £400,000 o arian loteri.

Yn ystod y pum mlynedd nesaf bydd Sense yn dosbarthu'r arian i unigolion a grwpiau rhwng 14-25 oed fel eu bod yn medru datblygu sgiliau newydd.

Bydd yr arian yn helpu pobl ifanc prosiect Being Me! yn ne ddwyrain Cymru i fagu hyder a byw yn fwy annibynnol.

Dywedodd yr elusen bod pobl sydd yn fyddar-ddall yn wynebu nifer o heriau a'i bod hi'n anodd iddyn nhw gyfathrebu yn glir gydag eraill.

Felly mae'n fwy anodd iddyn nhw beidio â bod yn ddibynnol ar bobl eraill.

'Heriau'

Dywedodd Wayne Lewis, pennaeth Sense yng Nghymru: "Mae pobl ifanc sydd yn fyddar-ddall yn wynebu heriau wrth ddod yn oedolion ac, yn aml, mae angen cymorth arbenigol arnyn nhw ...

"Bydd yr arian yma yn golygu y gallwn ni weithio gydag ieuenctid byddar-ddall, eu helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r profiad angenrheidiol sydd angen ..."

Mae Being Me! ymhlith 18 prosiect fydd yn derbyn arian yn y de a bydd y Gronfa Loteri Fawr ar y cyfan yn cyfrannu £14m.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol