Menyw 28 oed yn marw wedi damwain

Cyhoeddwyd

Mae menyw oedd mewn damwain car yn Llangrallo ger Pen-y-bont wedi marw o'i hanafiadau.

Roedd Heather Hughes yn 28 oed ac yn hanu o ardal Bracla.

Dywedodd ei theulu ei bod yn fyrlymus, "yn llawn egni" oedd wastad yn gwenu.

"Roedd Heather yn byw ar gyfer ei phlant. Roedd hi wrth ei bodd bod yn fam. Roedd hi hefyd yn ferch, chwaer, modryb a phartner anhygoel."

Ychwanegodd y teulu: "Dydyn ni ddim yn gor-ddweud trwy ddweud iddi adael argraff ar bawb oedd yn ei hadnabod. Roedd hi'n gwneud yn siŵr bod ei bywyd yn un llawn hwyl ac yn byw bob diwrnod i'r eithaf.

"Mi fydd y golled yn ysgytwol i bawb oedd yn ei hadnabod. Fydd ein bywydau ni ddim yr un peth hebddi hi."

Mi oedd Heather Hughes yn gyrru ei char ar Fai 25 pan adawodd y ffordd ger cylchfan yr A473 yn Llangrallo.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod tra roedd yr heddlu yn ymchwilio.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw lygad dystion a welodd yr hyn ddigwyddodd neu a oedd wedi gweld y cerbyd yn ardal Pen-y-bont neu Brynna cyn y ddamwain i gysylltu â nhw.

Fe ellir ffonio Heddlu'r De ar y rhif 101 neu rif Taclo'r Tacle 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol