Cymorth i ddioddefwyr llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe lifodd hyd at bum troedfedd o ddŵr i gartrefi rhai yn Nalybont y llynedd

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig gwasanaeth i roi cymorth i bobl sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd a hynny flwyddyn ers y dilyw yng Ngheredigion.

Mis Mehefin y llynedd cafodd busnesau, cartrefi a pharciau carafannau eu boddi gan ddŵr wrth i werth mis o law syrthio mewn 24 awr.

Ardaloedd Aberystwyth, Talybont, Llandre oedd rhai o'r ardaloedd gafodd eu heffeithio.

£500,000 oedd y gost i'r cyngor i drwsio'r ffyrdd a phontydd a hefyd i glirio ychydig o'r llanast.

Fe gyfrannodd Llywodraeth Cymru gwerth £140,000 i'r cyngor er mwyn helpu gyda'r costau.

Nid dim ond Ceredigion gafodd ei effeithio gan lifogydd y llynedd. Fe achosodd y glaw broblemau i drigolion yn Rhuthun a Llanelwy hefyd.

Gwasanaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod am gynnig gwasanaeth i rai sydd wedi dioddef yn sgil llifogydd.

Maent yn dweud bod modd lleihau'r risg a'r effaith a'i bod yn buddsoddi £150 miliwn yn y maes. Does dim llawer o fanylion ynglŷn â beth yn union fydd y gwasanaeth newydd yn cynnig na phwy fydd yn ei rhedeg. Ond maent wedi dweud:

"Fe fyddwn i yn ymgynghori ar raglen genedlaethol yn yr haf fydd yn helpu ni i sicrhau bod yr adnoddau yn mynd i'r cymunedau sydd fwyaf tebygol o gael llifogydd ac yn ystyried opsiynau er mwyn darparu gwasanaeth sydd yn cefnogi pobl sydd wedi dioddef yn sgil llifogydd."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd barbiciw yn cael ei gynnal i ddiolch i bobl wnaeth helpu wedi'r llifogydd

Mae dyn wnaeth orfod gadael ei gartref yn Nhalybont mis Mehefin wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd Mick Fothergill sydd erbyn hyn wedi medru dychwelyd i'w dŷ: "Mae'n holl bwysig bod pobl yn derbyn y wybodaeth gywir am yr wythnosau cyntaf ar ôl llifogydd.

"Dw i'n credu y gall mudiadau llywodraethol wneud llawer mwy, hyd yn oed os yw e jest bod yn rheolwr rhwng y dioddefwyr a'r mudiadau megis y cwmnïau yswiriant.

"Byddai fforwm sydd yn cynnig popeth y gallai pobl ffonio pan mae rhywbeth fel hyn yn digwydd yn ddefnyddiol iawn."

Mae trigolion yn Nhalybont wedi sefydlu pwyllgor llifogydd ers y digwyddiad ac mi fyddan nhw'n ymgyrchu er mwyn cryfhau pontydd a waliau ar gyfer y dyfodol.

Mi fydd yna farbiciw hefyd yn cael ei gynnal gan y pentrefwyr nos Wener er mwyn diolch i bobl wnaeth helpu yn dilyn y dilyw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol