Cyhuddo dau ddyn o lofruddiaeth

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn 45 oed ddydd Sul, Mehefin 2.

Bu farw Barry Thomas o'r Betws, Casnewydd yn dilyn digwyddiad yn y ddinas am tua 8:35pm ar y diwrnod hwnnw.

Cafodd dau ddyn - 19 a 46 oed - eu harestio mewn perthynas â'r digwyddiad ddydd Llun.

Maen nhw bellach wedi cael eu cyhuddo, ac fe fyddan nhw'n ymddangos gerbron ynadon yng Nghaerffili ddydd Gwener.

Mae'r Ditectif Uwch-Arolygydd Paul Griffiths o Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw dystion oedd yn ardal Ffordd Metheun yng Nghasnewydd am 8:35pm ddydd Sul i gysylltu gyda nhw drwy ffonio 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.