Dug Caeredin yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe welwyd Dug Caeredin yn ras geffylau'r Derby yn Epsom ar Fehefin 1

Mae Dug Caeredin, y Tywysog Philip, wedi mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth archwiliol, medd Palas Buckingham.

Bu'n rhaid i'r tywysog fynd i Glinig Llundain "yn dilyn archwiliadau abdomen" ac mae disgwyl iddo aros yn yr ysbyty am hyd at bythefnos.

Bydd y llawdriniaeth - a drefnwyd ymlaen llaw, nid fel triniaeth frys - yn cael ei gwblhau gan ddefnyddio anesthetig cyffredinol.

Bydd y Tywysog Philip yn dathlu ei ben-blwydd yn 92 ar Fehefin 10. Fe dynnodd yn ôl o ddigwyddiad cyhoeddus yn gynharach yr wythnos yma.

Roedd wedi dechrau teimlo'n sâl cyn y gwasanaeth i nodi 60 mlynedd ers coroni'r Frenhines yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Palas Buckingham: "Mae ei iechyd yn dda iawn.

"Nid oedd yn teimlo'n dda ddydd Llun gan fethu digwyddiad cyhoeddus, ond roedd hynny am ei fod wedi colli ei lais dros dro."

Bu'r Palas yn tawelu ofnau am iechyd Dug Caeredin ym mis Ebrill pan ymddangosodd ar daith i Ganada gyda'i groen yn lliw rhyfedd o amgylch ei lygaid.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r Tywysog Philip wedi bod yn yr ysbyty ar dri achlysur.

Ym mis Awst 2012 cafodd driniaeth yn Ysbyty Brenhinol Aberdeen am heintiad i'w bledren.

Treuliodd bedwar diwrnod yn yr ysbyty dros Nadolig 2011 wedi iddo gael llawdriniaeth i glirio gwythïen, ac wedi dathliadau jiwbilî ddiemwnt y Frenhines ym mis Mehefin y llynedd fe dreuliodd bum noson mewn ysbyty.

Roedd y Tywysog Philip i fod i fynd gyda'r Frenhines ar ymweliad ag adeilad newydd y BBC yng nghanol Llundain ddydd Gwener.

Bydd y Frenhines nawr yn ymweld â'r ganolfan ddarlledu ar ei phen ei hun.