Craffu ar gynlluniau cludiant cyngor Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Arhosfan bws
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cyngor Sir y Fflint y byddai newid y trefniadau cludiant yn arbed hyd at £100,000 y flwyddyn

Mae pwyllgor craffu'n trafod penderfyniad cyngor i gael gwared ar wasanaethau bws am ddim i rai disgyblion ysgolion ffydd.

Roedd Cyngor Sir y Fflint wedi dweud y byddai yn rhaid i blant a phobl ifanc ddangos tystiolaeth o'u ffydd, fel tystysgrif bedydd er mwyn medru teithio am ddim.

Yn ôl yr Eglwys yng Nghymru, byddai nifer o deuluoedd dan anfantais petai'r polisi'n newid yn y sir.

Ond dywedodd y cyngor y gallai diddymu'r cyllid dewisol arbed hyd at £100,000 y flwyddyn.

Does gan y pwyllgor craffu ar addysg gydol oes ddim grym i wrthdroi'r penderfyniad ond gallan nhw ddweud wrth y cabinet beth yw eu safbwynt.

Bydd y drefn newydd o godi tâl ar rai disgyblion yn dechrau ym mis Medi 2014.

'Anfanteisiol'

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi beirniadu'r cynlluniau, gan ddweud y byddai newid polisi'r sir yn anfanteisiol i rai teuluoedd.

Mae newidiadau eraill i drafnidaeth ysgol yn cynnwys codi ffïoedd newydd i deithwyr sydd dros 16 oed.

Maen nhw hefyd yn ystyried rhoi'r gorau i ddarparu cludiant i fyfyrwyr sy'n teithio i Sir Caer neu Sir Gaerhirfryn i astudio, gan nodi mai ond safleoedd lleol fydd yn gymwys ar gyfer cyllid trafnidiaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol