24 o swyddi cyfreithiol yn y fantol

Cyhoeddwyd

Mae cwmni cyfreithiol yng ngorllewin Cymru yn ystyried lleihau nifer y gweithwyr fel rhan o gynlluniau i ailstrwythuro'r busnes.

Dywed QualitySolicitors Redkite fod y galw am wasanaethau cyfreithiol wedi lleihau yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

Maent hefyd yn dweud bod yna fwy o gystadleuaeth o fewn y farchnad a bod yn rhaid addasu i gydfynd â'r hyn mae cleientiaid eisiau heddiw.

Fe allai 24 o swyddi ddiflannu, gan gynnwys 12 yng Nghaerfyrddin a 12 yn Sir Benfro.

Mae'r cwmni'n cyflogi 120 o bobl ar hyn o bryd.

Bydd cyfnod o ymgynghori yn dechrau gyda'r gweithwyr nawr.

Fydd y toriadau posib ddim yn effeithio ar un adran o'r gyfraith yn fwy na'r gweddill, meddai'r cwmni.

Newid

Dywedodd partneriaid QualitySolicitors Redkite, David Sangster a Mike Evans:

"Mae partneriaid Redkite wedi gweld sut mae'r farchnad gyfreithiol yn newid, gyda mwy a mwy o gyfreithwyr yn ymuno â'r farchnad ym Mhrydain.

"Rydyn ni wedi gweld newid mawr yn dilyn cyfnod llewyrchus 2000-2007, toriadau yn y sector cyhoeddus a newidiadau cyfreithiol mewn meysydd fel anafiadau corfforol."

"Ni yw'r cwmni cyfreithiol mwyaf yng ngorllewin Cymru ac rydyn ni'n benderfynol ein bod am ymateb i'r newidiadau yn y farchnad ac adeiladu cwmni cyfreithiol i'r 21ain ganrif, sydd yn cwrdd ag anghenion ein clientiaid fel eu bod yn derbyn gwasanaeth o ansawdd am bris rhesymol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol