Cyngor yn teimlo 'gorfodaeth' i godi tai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Elen Wyn.

Wedi i gynghorwyr Sir Ddinbych bleidleisio ddydd Mercher dros gynllun dadleuol i godi miloedd o dai newydd yn y sir, mae rhai yn yr awdurdod wedi dweud eu bod yn teimlo "dan bwysau" Llywodraeth Cymru i wneud hynny.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Hugh Evans, wrth Newyddion Naw ei fod ef ac aelodau eraill o'r awdurdod yn teimlo bod Llywodraeth Cymru wedi eu gorfodi i gynnwys mwy o dai nag yr oedden nhw'n dymuno yn y cynllun datblygu unedol.

Mae'r cynllun yn golygu codi 7,500 o dai newydd yn Sir Ddinbych dros gyfnod o 15 mlynedd, rhwng 2006 a 2021.

Mae gwrthwynebiad chwyrn wedi bod i'r datblygiad mewn rhannau o'r sir.

Ymhlith y gwrthwynebwyr mwya' mae ymgyrchwyr ym mhentre' Bodelwyddan, sydd yn chwarae rhan amlwg iawn yn y cynlluniau.

Mae tir yno wedi'i glustnodi ar gyfer 1,715 o gartrefi newydd, 26 hectar ar gyfer cyflogaeth, yn ogystal ag ysgol gynradd newydd, cyfleusterau cymunedol a thir agored.

Mae 'na hefyd gynlluniau i ddatblygu tir yn Y Rhyl, Gallt Melyd, Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych, Rhuthun a Chorwen. Mae safleoedd llai wedi'u clustnodi ar gyfer cwrdd ag anghenion mwy lleol ar draws y sir.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o brotestiadau yn erbyn y cynlluniau datblygu wedi'u cynnal dros y blynyddoedd diwetha'

Dywedodd Mr Evans: "Dydw i ddim yn ofnadwy o hapus ein bod ni wedi cytuno i hwn, ond yn y sefyllfa yr oeddem ynddo dwi'n meddwl bod y penderfyniad cywir wedi cael ei wneud.

"Dwi yn teimlo, ac roedd y teimlad yn gryf ymysg aelodau ddoe, bod y Cynulliad wedi gorfodi ni i roi y nifer yma o dai.

"Mae swyddogion ac aelodau yn Sir Ddinbych wedi trio cael y targed yna i lawr, ond eto mae'r targed ddim wedi cael ei dderbyn."

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid yw Llywodraeth Cymru yn gorchymyn cynnwys y cynllun ond yn darparu fframwaith i'r cynllun gael ei lunio.

"Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r cynlluniau.

"Mae'n bwysig bod cynlluniau datblygu lleol yn darparu digon o dai newydd, i ddarparu tai fforddiadwy o ansawdd da i'n plant a gweithwyr y dyfodol mewn ffordd sy'n parchu'r amgylchedd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol