Taro a ffoi: Dedfrydu gyrrwr fan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun, Argraff artist o Matthew Trvdon mewn ymddangosiad blaenorol yn y llys

Bydd dyn a laddodd fam i dri ac anafu 17 o bobl eraill - gan gynnwys saith o blant - yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd yn ddiweddarach.

Bu farw Karina Menzies, 31 oed, pan gafodd ei tharo gan fan oedd yn cael ei gyrru gan Matthew Tvrdon ym mis Hydref y llynedd.

Mae Tvrdon, sydd â sgitsoffrenia paranoaidd, wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Mae'r dyn 32 oed hefyd wedi cyfaddef i saith cyhuddiad o geisio llofruddio a chyhuddiadau eraill gan gynnwys tri o fwriadu achosi newid corfforol difrifol.

Adolygiad

Ar ddiwrnod cynta'r gwrandawiad dedfrydu ddydd Mercher, clywodd y llys fod Tvrdon wedi gyrru'r fan am hanner awr ar hyd llwybr wyth milltir yng nghanol Caerdydd.

Disgrifiad, Cafodd taith Matthew Tvrdon trwy orllewin Caerdydd ei ffilmio ar deledu cylch cyfyng

Tarodd yn erbyn pobl oedd yn cerdded ar ymyl y ffordd wrth iddo dargedu oedolion â phlant mewn pum lleoliad gwahanol.

Yn y digwyddiad mwyaf difrifol, aeth â'r fan o flaen gorsaf dân Trelái lle'r oedd Ms Menzies yn cerdded gyda dau o'i phlant.

Gwthiodd hi'r plant o'r ffordd cyn i'r fan ei tharo a bu farw o'i hanafiadau.

Gwelodd y llys luniau o gamerâu cylch cyfyng yn dangos yr heddlu yn ceisio atal y fan yr oedd Tvrdon yn ei gyrru. Pan gafodd ei arestio dangosodd profion nad oedd wedi bod yn yfed na chymryd cyffuriau.

Treuliodd Tvrdon gyfnod mewn gofal seiciatryddol yn 2003 a 2007, ond erbyn 2011 roedd wedi rhoi'r gorau i gymryd meddyginiaeth am ei gyflwr.

Yn y cyfamser mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn ystyried cyfeirio'r achos ar gyfer adolygiad annibynnol.

Straeon perthnasol