Streic gweithwyr treth a chanolfannau gwaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Bydd cannoedd o weithwyr sy'n aelodau o undeb y PCS yn streicio heddiw fel rhan o anghydfod am gyflogau ac amodau gwaith.

Mae' streic yn rhan o weithredu ehangach gan y PCS - undeb y gweithwyr cyhoeddus a masnachol - ar draws y DU, ac fe fydd staff mewn Canolfannau Gwaith a swyddfeydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn streicio.

Yn ogystal, bydd gweithwyr yng Nghaerdydd yn cynnal rali fel rhan o'u hymgyrch a ddechreuodd yn ôl ym mis Mawrth.

Mae gweithwyr yn y ddwy adran yn dweud eu bod yng nghanol dadl wleidyddol am wariant cyhoeddus, ac ymysg y pynciau penodol dan sylw mae bwriad llywodraeth y DU i gau 281 o ganolfannau cyngor ar dreth.

Mae'r undeb yn mynnu y bydd hynny'n costio mwy o arian nag y bydd y cynllun yn arbed.

'Gwrthod trafod'

Dywedodd ysgrifennydd undeb y PCS yng Nghymru, Shavanah Taj: "Mae gweision cyhoeddus yn gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn canolfannau gwaith, swyddfeydd treth ac mewn lleoedd eraill, ond maen nhw'n wynebu toriadau i'w safonau byw ac amodau gwaith.

"Mae llywodraeth y DU yn gwrthod trafod y peth gyda ni hyd yn oed, felly does dim dewis gennym ond gweithredu'n ddiwydiannol."

Siomedig

Wrth son am yr ymgyrch dri mis gan y PCS, dywedodd llefarydd o swyddfa cabinet llywodraeth San Steffan:

"Mae gennym gynlluniau mewn lle, ac rydym wedi gweld cefnogaeth isel yn y gorffennol i streiciau.

"Yn amlwg mae'n siomedig bod y PCS wedi penderfynu gweithredu fel hyn."

Ychwanegodd y llefarydd fod y penderfyniad i rewi cyflogau'r sector cyhoeddus wedi bod yn un anodd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol