Cyflogau: Cytuno i sefydlu panel?

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid i Lywodraeth Cymru gael cefnogaeth rhai o aelodau'r gwrthbleidiau er mwyn pasio'r mesur

Mae Plaid Cymru wedi honni bod bargen wedi ei tharo, y bydd gwelliant mewn bil i ffrwyno cyflogau penaethiaid cyngor.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi gwrthod galwad i sefydlu panel annibynnol i reoli cyflogau prif swyddogion.

Ond yn ôl yr AC Rhodri Glyn Thomas, mae disgwyl i'r Gweinidog â chyfrifoldeb dros Lywodraeth leol, Lesley Griffiths, gytuno i wneud hyn.

Bygwth

Roedd y gwrthbleidiau wedi bygwth atal y ddeddfwriaeth rhag cael ei phasio os na fyddai cytundeb i sefydlu'r panel.

Am nad oes gan y llywodraeth fwyafrif yn y Cynulliad fe fydden nhw'n colli'r bleidlais.

Dywedodd Mr Thomas ar y Post Cyntaf fore Iau: "Mae'r gweinidog wedi fy sicrhau i y bydd hi yn cyflwyno gwelliant. Dw i yn disgwyl i dderbyn union eiriad y gwelliant.

"Os byddwn i yn hapus bod y gwelliant yn cyflawni'r hyn roeddwn i yn ceisio ei wneud drwy ein gwelliant ni fe fyddwn i yn hapus iawn i dynnu ein gwelliant yn ôl ac i gefnogi gwelliant y llywodraeth."

Anghyfreithlon

Yng Nghaerffili, er enghraifft, fe benderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mawrth fod y modd y rhoddwyd codiad cyflog i'w prif weithredwr yn anghyfreithlon.

Byddai gwelliant y gwrthbleidiau i fesur ar ei daith drwy'r Senedd yn golygu y byddai cyflogau uwchswyddogion yn cael eu pennu'n genedlaethol.

Mae sustem debyg yn bod eisoes i bennu lwfansau cynghorwyr lleol.

Gwrthododd y gweinidogion a phwyllgor Aelodau Cynulliad y syniad ym mis Mai.

Ond ailgyflwynodd Mr Thomas y gwelliant gyda chefnogaeth y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Bydd y Mesur Democratiaeth Leol, sy'n anelu at wneud cynghorau'n fwy effeithlon, gerbron y Senedd ar gyfer cymeradwyaeth terfynol ar Fehefin 18.

Tegwch

Roedd Mr Thomas wedi dweud bod prif weithredwyr ac uwchswyddogion ar gyflogau uchel tra bod gweithwyr eraill yn y cynghorau ar gyflogau bach wedi eu rhewi.

"Dyw'r sefyllfa ddim yn dderbyniol," meddai.

"I ni gyd mewn swyddi cyhoeddus, mae ein cyflogau ni yn cael eu penderfynu gan fyrddau annibynnol ac fe ddylai hynny fod yn wir am brif weithredwyr ac uwch swyddogion mewn llywodraeth leol hefyd."

Denu'r gorau

Dadl y cynghorau yw bod angen denu'r goreuon a bod y cyflogau yn adlewyrchu pwysigrwydd a chyfrifoldebau'r swyddi.

Maen nhw hefyd wedi dweud bod yna swyddi sydd yn talu yn well mewn gwasanaethau eraill o fewn y sector gyhoeddus a'u bod wedi mynd ati i arbed arian drwy gyflogi llai o uwchswyddogion.

Ond dywedodd Mr Thomas fod angen creu "sefyllfa realistig yng nghyd-destun beth mae'r bobl yn eu gwneud, beth yw eu cyfrifoldebau nhw - a bod rhaid cofio bod yr economi ar hyn o bryd yn fregus."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol