Morgannwg yn codi stêm

  • Cyhoeddwyd
Clwb Criced MorgannwgFfynhonnell y llun, Glamorgan CCC

Er gwaetha' bore siomedig, mae cricedwyr Morgannwg wedi cael diwrnod boddhaol iawn yn eu gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yng Nghaerloyw.

Y tîm cartref alwodd yn gywir gan wahodd Morgannwg i fatio, ond fe gollodd yr ymwelwyr nifer o wicedi'n gyflym.

Gyda'r cyfanswm ar 36 fe aeth Ben Wright yn ôl i'r pafiliwn, ac fe ddilynnodd Will Bragg yn fuan wedyn.

Pan gafodd Marcus North ei ddal gan y wicedwr Gareth Roderick oddi ar fowlio David Payne, roedd y sgôr yn 56 am dair.

Yn fuan ar ôl cinio fe ddaeth Jim Allenby i gadw cwmni i Murray Goodwin ar y sgwâr, ac fe adeiladodd y ddau bartneriaeth disglair.

Cyrrhaeddodd Allenby ei gant cyn iddo golli ei wiced i fowlio James Fuller, ond pan ddaeth y chwarae i ben roedd Goodwin yn dal i mewn ar 96 h.f.a. gyda'r capten Mark Wallace yn cyfrannu 31 i'r cyfanswm o 318.

Bydd Morgannwg yn gobeithio ychwanegu at y cyfanswm fore Iau cyn i'r bowlwyr gael cynnig arni.

Pencampwriaeth y Siroedd; Adran 2 - Sir Gaerloyw v.Morgannwg; Caerloyw:-

Sgôr diweddaraf (diwedd y diwrnod cyntaf)

Morgannwg (batiad cyntaf)= 318 am 5 wiced - Allenby 105, Goodwin 96 h.f.a.

Sir Gaerloyw =