David Cameron yn ymosod ar record Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dyma oedd y tro cyntaf i David Cameron ateb cwestiynau yn Nhy'r Cyffredin ers dros fis, oherwydd gwyliau seneddol, etholiadau a thaith i'r Unol Daleithiau.

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi ymosod ar record Llywdraeth Cymru mewn perthynas â'r gwasanaeth iechyd.

Yn ystod sesiwn gwestiynau wythnosol y Prif Weinidog yn Nhy'r Cyffredin, gofynnodd arweinydd yr wrthblaid, Ed Miliband am amseroedd aros mewn unedau damweiniau ac achosion brys yn ysbytai Lloegr.

Wrth ymateb, dywedodd David Cameron:

"Rydym bellach yn cwrdd â'n targedau ar A&E, ond mae'n rhaid iddo fe ateb y cwestiwn hwn: yn Lloegr ble mae'r llywodraeth hon yn gyfrifol, rydym yn cyflawni ein hamseroedd aros; yng Nghymru, ble mae Llafur yn gyfrifol, dydyn nhw ddim yn cyflawni eu hamseroedd aros.

"Efallai y gall ddweud wrthom ni y flwyddyn ddiwethaf y gwnaeth y Cymry gyflawni eu hamseroedd aros o dan lywodraeth Lafur?"

Yn ddiweddarach atebodd Mr Cameron ei gwestiwn ei hun gan ddweud: "Y tro diwethaf y gwnaeth Llafur gwrdd â'u targedau yng Nghymru ar amseroedd aros mewn unedau damweiniau ac achosion brys oedd 2009."

Wrth ymateb ar wefan Twitter, dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, AS Pontypridd Owen Smith, bod sylwadau Mr Cameron yn "ymgais warthus i dynnu sylw oddi ar fethiant y Ceidwadwyr i gynnal y gwasanaeth iechyd yn Lloegr trwy gam-gynrychioli'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru".

Aeth ymlaen i ddweud bod Llafur wedi cadw cyllideb y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn £6.4 biliwn ar waethaf toriadau o £1.4 biliwn i'r gyllideb Gymreig yn ei chyfanrwydd: "dydyn ni ddim yn gwerthu'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, nac yn cwtogi nifer y nyrsus nac yn cau unrhyw unedau damweiniau ac achosion brys."