Llafur 'i gadw'r drefn budd-dal plant'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu Mr Cameron a Mr Miliband yn dadlau ar lawr Tŷ'r Cyffredin ddydd Mercher

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhuddo Ed Miliband o "wendid llwyr" ar fudd-daliadau wedi iddi ddod i'r amlwg fod Llafur wedi penderfynu na ddylid diddymu'r newidiadau i'r drefn budd-dal plant a gyflwynwyd ddechrau'r flwyddyn.

Yn gynharach eleni, amcangyfrifwyd y byddai'r newid yn effeithio ar dros filiwn o deuluoedd, gyda theuluoedd lle mae un rhiant yn ennill dros £60,000 yn colli'r budd-dal yn gyfan gwbl, a theuluoedd lle mae un rhiant yn ennill rhwng £50,000 a £60,000 yn colli rhan ohono.

Roedd Llafur yn feirniadol o'r newidiadau pan ddaethant i rym, ond bellach mae arweinyddiaeth y blaid wedi casglu na fedrai fforddio'r £2.3 biliwn y byddai ei angen i fynd nôl i'r drefn a fodolai cynt.

Ddydd Iau, mae disgwyl i arweinydd y blaid Ed Miliband ddweud ei fod yn cefnogi cyfyngu ar wariant y llywodraeth ar fudd-daliadau.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llafur y byddai'n cwtogi ar daliadau tanwydd gaeaf ar gyfer y pensiynwyr cyfoethocaf.

Mae golygydd gwleidyddol y BBC, Nick Robinson wedi cael ar ddeall bod Llafur wedi dod i'r casgliad na ellid adfer budd-dal plant i bawb, a hynny gan y byddai angen 23 gwaith yn fwy o arian i wneud hynny nac y byddai modd ei arbed trwy newid y taliadau tanwydd gaeaf.

Dywed Nick Robinson y bydd rhai beirniaid yn gweld hyn fel mwy o dystiolaeth fod Llafur wedi rhoi'r gorau i'w cefnogaeth i fudd-daliadau sydd ar gael i bawb waeth beth yw eu hincwm.

Yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog yn Nhŷ'r Cyffredin, gofynnodd Mr Cameron i Ed Miliband amlinellu safbwynt ei blaid ar fudd-dal plant.

Wnaeth Mr Miliband ddim ymateb, gan ganolbwyntio yn lle ar yr hyn y disgrifiodd fel "argyfwng" mewn unedau damweiniau ac achosion brys yn y gwasanaeth iechyd.

Mewn araith ddydd Iau, fe fydd Mr Miliband hefyd yn datgan ei gefnogaeth i syniad awgrymwyd yn wreiddiol gan y Canghellor, George Osborne, sef gosod uchafswm ar gyfer y rhan honno o'r gyllideb fudd-daliadau sy ddim yn ddibynnol ar gynnydd mewn diweithdra.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol