Prif Gwnstabl Heddlu Gwent yn ymddeol

Cyhoeddwyd

Mae prif gwnstabl Heddlu Gwent yn rhoi'r gorau i'w gwaith.

Dechreuodd Carmel Napier yn y swydd yn 2011 a bydd unigolyn yn cael ei ddewis wythnos nesaf i wneud y gwaith dros dro tan y bydd penodiad parhaol wedi ei wneud.

Yn ôl Comisiynydd yr heddlu ar gyfer Gwent, Ian Johnston mi wnaeth hi'r penderfyniad i ymddeol ar ôl treulio 30 mlynedd yn gwasanaethu o fewn yr heddlu yn Lloegr a Chymru.

Gyda heddlu Hertfordshire y cychwynnodd Carmel Napier ei gyrfa.

Wedi 17 mlynedd yno fe symudodd i Ogledd Efrog gan ddod yn dditectif uwch-arolygydd a phennaeth CID.

Symudodd i heddlu Essex fel cynorthwydd i'r prif gwnstabl gyda chyfrifoldeb am blismona tiriogaethol.

Daeth i fod yn un o weithwyr heddlu Gwent yn 2008 fel dirprwy brif gwnstabl cyn cymryd yr awenau dair blynedd yn ddiweddarach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol