Damwain: Gyrrwr yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Aed â gyrrwr mewn ambiwlans awyr i'r ysbyty oherwydd damwain ar yr A470.

Roedd gwrthdrawiad rhwng car a cherbyd nwyddau ger y cyffordd â'r B5279 yng nghyffiniau Gerddi Bodnant am 5:45pm.

Cafodd diffoddwyr o'r Rhyl, Bae Colwyn, Llandudno a Chaernarfon eu galw.

Roedd rhaid defnyddio cyfarpar arbennig i dorri'r unigolyn yn rhydd o'i gar a'r gred yw ei fod wedi anafu ei goes yn ddifrifol.