Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi cynllun datblygu lleol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunMae nifer o brotestiadau yn erbyn y cynlluniau datblygu wedi'u cynnal dros y blynyddoedd diwetha'

Mae cynghorwyr wedi pleidleisio o drwch blewyn o blaid cynllun dadleuol i glustnodi tir ar gyfer ei ddatblygu dros y blynyddoedd nesa'.

Roedd nifer o gynghorwyr yn gwrthwynebu penderfyniad yr arolygydd cynllunio y dylai'r cyngor ddod o hyd i dros 24 safle ychwanegol ar gyfer tai, yn ogystal â'r safleoedd a nodwyd wedi ymchwiliad cyhoeddus i'r Cynllun Datblygu Lleol y llynedd.

Mae'r cynllun yn golygu codi 7,500 o dai newydd yn Sir Ddinbych dros gyfnod o 15 mlynedd, rhwng 2006 a 2021.

Ond wedi i arolygydd gynnal ymchwiliad, daeth i'r casgliad nad oedd y cyngor wedi clustnodi digon o dir ar gyfer anghenion tai'r sir.

Roedd y cyngor wedyn wedi cyflwyno 21 safle posib arall ac mae'r rhain nawr wedi eu cynnwys yn y cynllun terfynol, yn ogystal â phedwar safle nad oedd wedi'u cyflwyno gan y cyngor.

Anfodlon

Mae 14,000 o dai newydd eisoes wedi'u codi fel rhan o'r cynllun ac mae 'na ganiatâd cynllunio ar gyfer 1,750 yn rhagor.

Ond mae nifer o gynghorwyr yn dal yn anfodlon gyda'r tir sydd wedi'i ddewis a dim ond o drwch blewyn y cafodd y cynlluniau eu cymeradwyo - gyda 21 yn pleidleisio o blaid a 18 yn erbyn.

Ymhlith y gwrthwynebwyr mwya' mae ymgyrchwyr ym mhentre' Bodelwyddan, sydd yn chwarae rhan amlwg iawn yn y cynlluniau.

Mae tir yno wedi'i glustnodi ar gyfer 1,715 o gartrefi newydd, 26 hectar ar gyfer cyflogaeth, yn ogystal ag ysgol gynradd newydd, cyfleusterau cymunedol a thir agored.

Mae 'na hefyd gynlluniau i ddatblygu tir yn Y Rhyl, Gallt Melyd, Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych, Rhuthun a Chorwen. Mae safleoedd llai wedi'u clustnodi ar gyfer cwrdd ag anghenion mwy lleol ar draws y sir.

Mae trefniadau newydd ar gyfer sefydlu pentrefi bychan wedi'u cynnwys yn y cynllun, fydd yn darparu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig i bobl sydd â chysylltiadau lleol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol