Trên yn teithio ar long i Ddulyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ffestiniog Railway
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 'Princess' yn cael ei arddangos yn Nulyn o Fehefin 6 tan ganol Gorffennaf

Bydd trên stêm hanesyddol yn teithio ar long o Gymru i Ddulyn ddydd Mawrth i ddathlu ei ben-blwydd yn 150 oed.

Mae 'Princess' yn eiddo i Rheilffordd Ffestiniog ac fe gafodd ei adeiladu yn 1863 i gludo llechi o chwareli Blaenau Ffestiniog.

Roedd yn un o'r trenau stêm cyntaf i gael ei adeiladu ar gyfer lein gul.

Mae'r ymweliad yn dathlu cysylltiad rhwng y rheilffordd ag Iwerddon, oedd yn gartref i nifer o'r buddsoddwyr a dalodd i adeiladu'r lein.

Mae dau drên gafodd eu hadeiladu yr un pryd â 'Princess' yn dal i redeg 150 mlynedd yn ddiweddarach, ond bellach maen nhw'n cludo twristiaid yn hytrach na wagenni o lechi.

Bu 'Princess' yn rhan o arddangosfa gyhoeddus ers y 1940au, ond cafodd ei ail-baentio'n arbennig ar gyfer y pen-blwydd mawr.

Y bwriad yw arddangos y trên yng ngorsaf Heuston yn Nulyn.

'Allforio sgiliau'

Dywedodd llefarydd ar ran Rheilffordd Ffestiniog, Andrew Thomas, bod y trên wedi ei enwi i adlewyrchu'r diddordeb ymysg y cyhoedd ym mhriodas Tywysog Cymru ar y pryd - aeth ymlaen i fod yn Frenin Edward VII - gyda'r Dywysoges Alexandra o Ddenmarc.

"Roedd cyflwyno'r trenau stêm yma yn gam cyntaf hanfodol wrth drawsnewid rheilffordd oedd yn defnyddio ceffylau i fod yn sustem stêm gafodd ei efelychu ar draws y byd," meddai Mr Thomas.

"Cafodd y sgiliau a'r dechnoleg a ddatblygwyd yn Ffestiniog eu hallforio ar draws y byd gan arwain at nifer fawr o reilffyrdd mewn gwledydd eraill lle'r oedd angen sustemau cymharol rhad."

Bydd 'Princess' i'w weld yn Nulyn o Fehefin 6 tan ganol mis Gorffennaf fel rhan o ŵyl 'The Gathering'.

Straeon perthnasol