Gohirio pleidlais ar fesur asbestos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwmnïau yswiriant wedi honni y byddai digolledu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru am y gost o roi triniaeth yn 'anymarferol'.

Mae mesur fyddai'n adennill costau rhoi triniaeth i gleifion asbestos wedi cael ei dynnu'n ôl ddau ddiwrnod cyn pleidlais.

Roedd ACau i fod i bleidleisio brynhawn Mercher a ddylid pasio'r mesur neu beidio.

Bydd y bleidlais yng nghanol mis Gorffennaf.

Cyfeiriodd yr AC o blaid y mesur, Mick Antoniw, at "resymau technegol".

'Anymarferol'

Roedd cwmnïau yswiriant wedi honni y byddai digolledu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru am y gost o roi triniaeth i gleifion asbestos yn "anymarferol a diangen".

Ysgrifennodd Cymdeithas yr Yswirwyr at Lywydd y Cynulliad Rosemary Butler, gan ddweud eu bod yn poeni a fyddai'r mesur yn gyfreithlon neu beidio.

Dywedodd y gymdeithas fod Cymal 15, sy'n ymwneud â gwasanaethau ariannol ac yswiriant, y tu hwnt i bwerau'r Cynulliad.

90 o farwolaethau

Deellir bod Swyddfa Cymru wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynglŷn â gweithredu'r mesur.

Dywedodd swyddfa Mr Antoniw y byddai "camau olaf" y mesur yn cael eu trafod ar Orffennaf 10.

Y gred yw bod mesothelioma, clefyd sy'n cael ei achosi gan asbestos, yn arwain at tua 90 o farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn, gyda'r gost i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru tua £2 miliwn y flwyddyn.

Byddai'r Mesur Adennill Costau Meddygol am Glefydau Asbestos yn golygu y gallai Llywodraeth Cymru hawlio cost y driniaeth gan gyflogwr neu gwmni yswiriant yn sgil canlyniad achosion llys sifil.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol