Mesurau arbennig yn dod i ben

Cyhoeddwyd

Mae mesurau arbennig wedi dod i ben mewn dwy ysgol gynradd yn ardal Wrecsam.

Dywedodd arolygwyr Estyn fod cynnydd wedi bod ers adroddiadau 2011 yn Ysgol Min-y-ddôl ac yn Ysgol Penrhyn.

Mae AC De Clwyd Ken Skates wedi dweud bod hyn yn "rhyddhad" i rieni a disgyblion.

"Dwi'n gobeithio y bydd y safonau'n codi ac y bydd y ddwy ysgol yn mynd o nerth i nerth."

Ymateb

Roedd rhaid i Ysgol Gymraeg Min-y-ddôl ymateb i wendidau yn ansawdd y dysgu ac asesu.

Ac roedd argymhellion i Ysgol Penrhyn wella safonau darllen, ysgrifennu a rhifedd.

Dywedodd Mr Skates: "Mae Estyn wedi dweud bod y canlynol wedi gwella yn Ysgol Min-y-ddôl, presenoldeb disgyblion, ansawdd y dysgu a chyfathrebu â rhieni.

"Yn Ysgol Penrhyn mae cynnydd mawr wedi bod yn achos arweinyddiaeth yr ysgol."

Straeon perthnasol