Nyrs yn gwadu camymddwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Am gyfnod roedd June Parry yn gweithio i Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn Ysbyty Bornglais yn Aberystwyth

Dyw nyrs o Aberystwyth sy'n wynebu cyhuddiadau o gamymddwyn dros gyfnod o bum mlynedd ddim wedi mynychu diwrnod cyntaf y gwrandawiad.

Gallai enw June Parry gael ei dynnu oddi ar y gofrestr nyrsio os bydd yn euog o'r cyhuddiadau.

Honnwyd iddi drin cleifion yn Ysbyty Bronglais yn "ymosodol" a'i bod wedi torri'r rheolau yn ymwneud â dosbarthu cyffuriau.

Roedd hi'n nyrs wedi ei chofrestru yn cael ei chyflogi yn 2005 gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ac yn gweithio yn Ward Ystwyth yn Ysbyty Bronglais.

Pan oedd yn gweithio yng nghartref gofal dementia Hafan y Waun honnwyd iddi fod yn rhan o 17 o achosion o gamymddwyn.

Gwadu

Ddydd Llun roedd i fod i wynebu panel disgyblu y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghaerdydd.

Penderfynodd y panel fwrw 'mlaen gyda'r gwrandawiad yn ei habsenoldeb.

Mae hi wedi gwadu'r honiadau ond bydd ei hamddiffyniad ar ffurf datganiadau ysgrifenedig i'r panel.

Mae'r honiadau yn amrywio o drin cleifion "yn ymosodol" i ymddwyn mewn modd bygythiol tuag at gydweithwyr.

Honnwyd iddi ddweud wrth un claf: "Os gwnewch chi ganu'r gloch yna eto fe fydda i'n rhoi slap i chi", a'i bod wedi gorfodi un arall i gymryd cawod yn erbyn ei ewyllys.

Cyffuriau

Hefyd roedd honiadau o fynd yn groes i brotocol meddygol.

Honnwyd na chafodd cyffuriau dan reolaeth eu rhoi yn gywir, ac na wnaeth newid menig rhwng trin cleifion gwahanol.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad bara am bythefnos a chlywed tystiolaeth 13 o bobl.