Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad angheuol

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar y B4598 ger Brynbuga, Sir Fynwy fore Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am chwarter wedi hanner nos i wrthdrawiad rhwng car Citroen a pherson oedd yn cerdded ar y ffordd.

Cafodd y cerddwr, oedd yn hanu o'r ardal, ei gludo i Ysbyty Neville Hall gerllaw gydag anafiadau difrifol, ond bu farw yno'n ddiweddarach.

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad, neu sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i ymchwiliad yr heddlu, i'w ffonio ar 101.