Ceidwadwyr yn bwriadu ad-dalu £52m

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Cytunodd Llywodraeth Cymru i brynu Maes Awyr Caerdydd yn dilyn cwymp yn nifer y defnyddwyr

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhoeddi cynlluniau i ad-dalu £52 miliwn i'r trethdalwr a dalodd Llywodraeth Cymru am Faes Awyr Caerdydd.

Mae dogfen y blaid - Glasbrint am Faes Awyr Caerdydd - yn rhagweld cynnydd yn nfier y teithwyr a'r teithiau o Gaerdydd, ac yn amlinellu cynllun i werthu'r safle yn ôl i'r sector preifat.

Cytunodd Llywodraeth Cymru i brynu'r maes awyr ym mis Mawrth yn dilyn cwymp sylweddol yn nifer y teithwyr oedd yn ei ddefnyddio.

Dywedodd Llafur mai dyna'r strwythur gorau i'r maes awyr wrth symud ymlaen.

Dyblu gwerth

Datgelwyd ym mis Ebrill bod nifer y teithwyr oedd yn defnyddio Maes Awyr Caerdydd wedi disgyn yn is na miliwn am y tro cyntaf ers rai blynyddoedd.

Yn y cyfamser fe welodd Maes Awyr Bryste bron chwe miliwn o deithwyr dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys nifer fawr o Gymru.

Nod y Ceidwadwyr yw dyblu gwerth y maes awyr, ei werthu yn ôl i'r sector preifat a rhannu'r elw rhwng buddsoddi yn yr isadeiledd o gwmpas y safle a rhoi'r arian gwreiddiol yn ôl i drethdalwyr Cymru.

Mae'r glasbrint yn cynnwys yr ymrwymiadau canlynol:

  • Sefydlu cyfarwyddwr cwmnïau awyr i ddenu cwmnïau newydd;
  • Datganoli treth teithio awyr i Gymru a'i ostwng er mwyn cynyddu cystadleurwydd;
  • Gwella ymgyrch farchnata Cymru i ddangos y wlad i'r marchnadoedd sy'n datblygu;
  • Gwella cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus i Faes Awyr Caerdydd a chynllunio ar gyfer buddsoddiad pellach yn y ffyrdd;
  • Gwella trosglwyddiadau nwyddau drwy Gaerdydd drwy gynnig cyfraddau cystadleuol i fusnesau lleol, rhanbarthol a rhyngwladol.

'Canolbwynt bywiog'

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar drafnidiaeth Byron Davies bod y blaid yn cyhoeddi cynlluniau i "ddychwelyd y buddsoddiad y mae pob trethdalwr yng Nghymru wedi ei wneud i Faes Awyr Caerdydd pan benderfynnodd gweinidogion Llafur i'w brynu".

Ychwanegodd: "Rydym yn credu yn dilyn cyfnod o adfywio, buddsoddiad a thwf y dylid gwerthu Maes Awyr Caerdydd fel canolbwynt economaidd bywiog, ac y dylai pob trethdalwr gael eu buddsoddiad o £38.50 yn ôl a rhannu elw twf."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd yn gwrthod newidiadau yn y dyfodol i'r modd y mae'r maes awyr yn cael ei redeg.

"Ein bwriad erioed oedd i'r maes awyr fod mor llwyddiannus â phosib mewn diwydiant cystadleuol, ei reoli hyd braich ar sail masnachol.

"Er nad ydym yn gwrthod newidiadau yn y dyfodol, rydym yn fodlon bod y strwythur cywir yn ei le i alluogi'r maes awyr i symud ymlaen gyda hyder.

"Tra bod y maes awyr yn trafod gyda chwmnïau rhyngwladol gyda'r bwriad o gynyddu nifer y defnyddwyr a chapasiti nwyddau, rydym yn parhau i edrych ar wella cysylltiadau isadeiledd i safle'r maes awyr, ac eisoes rydym wedi gofyn i Gomisiwn Silk am ddatganoli treth teithio awyr i Gymru."

Yn y cyfamser, mae pennaeth maes awyr arall wedi dweud wrth BBC Cymru mai'r unig ffordd i bobl Cymru wneud elw ar y maes awyr yw ei werthu yn ôl i'r sector preifat.

Dywedodd Paul Kehoe, prif weithredwr Maes Awyr Birmingham a chyn gyfarwyddwr Maes Awyr Caerdydd, bod modd gwella hynt a helynt Caerdydd, ond dim ond os fydd Llywodraeth Cymru yn ei weithredu ar sail hyd braich.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol