Tractor: Ffermwr wedi ei ladd

Cyhoeddwyd

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn gwneud ymholiadau ar ôl i ffermwr 74 oed farw mewn digwyddiad yn ymwneud â thractor yng Ngwynedd.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r fferm ym Mhenrhyndeudraeth am 14:30 ddydd Gwener.

Dydi'r heddlu ddim yn apelio am unrhyw dystion

Dywedodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch eu bod yn gwybod am y digwyddiad a'u bod yn gwneud ymholiadau. Ond dydyn nhw ddim wedi dechrau ymchwiliad hyd yma.