Ymchwiliad i arogl nwy

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin yn ymchwilio i arogl nwy amheus yn Llandrindod

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dref Llandrindod yn gynnar fore Sûl ar ol i nifer o bobl ddweud eu bod nhw yn gallu arogli nwy.

Roedd pobl a oedd yn aros yng ngwesty'r Metropole ymhlith y rhai ffoniodd yr heddlu toc wedi hanner nos.

Er bod dau o griwiau Gwasanaeth Tan y Canolbarth a'r Gorllewin wedi archwilio sawl rhan o'r dref fe fethon nhw a dod o hyd i dystiolaeth bod yna nwy yn gollwng.

Dywedodd llefarydd ar ran y Metropole nad oedden nhw wedi gorfod symud gwesteion o'u stafelloedd ond bod yna arogl nwy cryf mewn sawl rhan o'r dref.

Cadarnhaodd y Gwasanaeth Tan eu bod wedi derbyn "nifer o alwadau gan y cyhoedd ynglŷn â'r arogl".

Mae swyddogion yn amau bod yr arogl wedi ei adael gan dancer nwy a oedd yn y dref yn gynharach yn y dydd.