Trefnwyr yn fodlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r 15,000 sydd wedi bod yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2013

Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro yn dweud eu bod wedi eu plesio gyda'r wythnos yng Nghilwendeg.

Daeth 10,037 o ymwelwyr i'r maes ger Boncath ddydd Sadwrn.

Un o'r llwyddiannau mwyaf, yn ôl swyddogion yr wŷl, oedd yr ap gafodd ei greu'n arbennig ar gyfer yr Eisteddfod gyda help S4C.

Mae'n debyg bod dros 11,000 o bobl wedi llawrlwytho'r dechnoleg i'w ffonau clyfar mewn 10 diwrnod.

Ar ôl y tagfeydd traffig difrifol i gyrraedd meysydd parcio yr eisteddfod yng Nglynllifon y llynedd, mae'r trefniadau eleni wedi bod yn llawer mwy hwylus gydag ymwelwyr yn cyrraedd o dri cyfeiriad gwahanol.

"Mwy o stoc!"

Mae stondinwyr hefyd yn dweud eu bod wedi cael wythnos lewyrchus ym Moncath. Gwerthu nwyddau i'r cartref y mae cwmni Adra. Dywedodd Angharad Gwyn bod gwerthiant wedi bod yn dda:

"Mi ydym ni wedi cael wythnos dda iawn yma. Mi wnes i ddechrau mynd i Steddfod yr Urdd a'r Genedlaethol gyda stondin yn 2008, ac mae gwerthiant wedi cynyddu flwyddyn ar flwyddyn, ond Eisteddfod yr Urdd leni yw'r gwerthiant gorau hyd yn hyn."

Cafodd y farn honno ei hategu gan Mari Griffith o stondin Grasi: "Mi ydym ninnau wedi cael wythnos wych, erioed wedi cael gwerthiant gystal mewn unrhyw Eisteddfod. Mae'r gwerthiant gystal mi fu rhaid i mi gael mwy o stoc ganol yr wythnos!"

Roedd y gwersyllwyr yn fodlon eu byd hefyd gan bod y maees carafanau yn agos i'r maes. Roedd yna ganmoliaeth hefyd i safonau glendid y tai bach a'r cawodydd.

"Wythnos wych"

Emyr Phillips o Gilgerran oedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod dywedodd:

"Mae wedi mynd yn dda dros ben yma - mae pawb wedi dod at ei gilydd yn ystod yr wythnos, bythefnos olaf 'ma ac wedi cymryd balchder o fod yn rhan o'r Eisteddfod.

Ar ddiwedd wythnos fel hyn, y cyfan alla i wneud yw diolch yn fawr iawn i bob un o'r ardal am ddangos Sir Benfro ar ei gorau i bobl Cymru."

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: "Rydym wedi cael wythnos wych yn Sir Benfro, ac yn hynod o falch bod ein stondinwyr wedi gwneud cystal. Roedd y trefniadau teithio yn ddidrafferth eleni, a'r ap newydd wedi plesio yn arw. Roedd safon y cystadlu, fel arfer, yn hynod o uchel ac mae yn deimlad braf ein bod ni yn gallu cynnig llwyfan i nifer o sêr y dyfodol."