Panel i ddewis cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel

  • Cyhoeddwyd
Bryn Terfel a Huw Ynyr EvansFfynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Huw Ynyr oedd enillydd yr ysgoloriaeth yn 2012

Panel o dri fydd yn dewis yr enillwyr sy'n cystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2013.

Mae'r ysgoloriaeth gwerth £4,000 yn cael ei rhoi yn flynyddol i enillydd un o gystadlaethau unigol dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd sy'n cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn olaf yr ŵyl.

Fel arfer mae wyth o enillwyr prif gystadlaethau'r eisteddfod o 19- 25 oed yn mynd ymlaen i gystadlu am y wobr.

Ond yn 2013 mae bwrdd Eisteddfod yr Urdd wedi penderfynu gwahodd dim ond chwech am "resymau ymarferol".

Fe fyddan nhw yn mynd ymlaen i gystadlu am yr ysgoloriaeth mewn cyngerdd arbennig yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

"Y prif reswm oedd ymarferoldeb y noson," meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Urdd.

"Ambell flwyddyn dim ond chwech sydd wedi bod beth bynnag am fod ambell enillydd wedi ennill mwy nag un gystadleuaeth.

"Roedden ni'n sylwi fod rhediad y noson yn llawer mwy hwylus gyda chwech yn cystadlu yn hytrach nag wyth yn yr ystyr eu bod yn gwneud rhaglen ddeuddeg munud a bod y paratoadau yn haws."

Y tri sydd ar y panel dewis yw Eirian Owen, Cefin Roberts a Cliff Jones.

Os oes wyth enillydd gwahanol, nhw fydd yn dewis y chwech gorau i fynd ymlaen i gystadlu am yr ysgoloriaeth yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Cyhoeddi ar y teledu

Hefyd eleni bydd yn rhaid aros bron i wythnos cyn i'r cyhoedd gael gwybod pwy yw'r chwech sydd wedi eu dewis.

Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud ar raglen Heno ar S4C nos Wener, Mehefin 7 2013.

Fe wnaeth yr Urdd ystyried opsiynau eraill i ddod â'r nifer i lawr i chwech meddai Mr Siôn, gan gynnwys dewis y goreuon o holl ymgeiswyr y cystadlaethau i Aelwydydd sy'n cael eu cynnal ddydd a nos Sadwrn, Mehefin 1.

"Roedd rhai eisiau'r chwech gorau o'r holl gystadleuwyr," meddai Mr Siôn.

"Falle y byddai dau enillydd offerynnol a dau enillydd cerdd dant yn mynd drwyddo os oedden nhw'n meddwl eu bod nhw'n well nag enillwyr eraill.

"Ond bendefynon ni ganolbwyntio ar yr enillwyr ac yna dewis chwech - ac efallai mai dim ond chwech fydd beth bynnag," ychwanegodd.

Meithrin talent

Mae'r enillwyr yn cael eu gwahodd i gystadlu am yr ysgoloriaeth mewn cyngerdd arbennig yn dilyn yr eisteddfod.

Ar y noson mae disgwyl i bob cystadleuydd berfformio rhaglen 12 munud o hyd a bydd panel o feirniaid arbenigol yn penderfynu pwy fydd yn derbyn yr Ysgoloriaeth.

Huw Ynyr Evans o Rydymain ger Dolgellau oedd enillydd yr ysgoloriaeth yn 2012.

Nod Ysgoloriaeth Bryn Terfel yw meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru a rhoi'r cyfle iddyn nhw ddatblygu ymhellach yn eu maes.

Cyn y gystadleuaeth bydd yr ymgeiswyr yn cael dosbarthiadau meistri gan arbenigwyr yn eu maes.