Menyw'n marw wrth ddisgyn o glogwyn

  • Cyhoeddwyd
Mwnt, Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Mae clogwyni a thraethau Mwnt yn boblogaidd gyda thwristiaid

Mae menyw wedi marw mewn digwyddiad ym Mwnt, Ceredigion brynhawn Gwener.

Deellir bod y fenyw wedi disgyn o glogwyn ac wedi marw o anafiadau difrifol.

Dywedodd yr heddlu nad oedd amgylchiadau'r farwolaeth yn amheus.

Bu'r heddlu, gwasanaeth tân, ambiwlans, hofrennydd yr awyrlu, badau achub a thimau gwylwyr y glannau yn bresennol ar y safle am dros saith awr.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys mewn datganiad: "Derbyniodd yr heddlu alwad am tua 1:15pm ddydd Gwener yn gofyn am gymorth ym Mwnt.

"Roedd menyw wedi cwympo o ymyl clogwyn ac wedi disgyn cryn bellter.

"Roedd ein partneriaid o'r gwasanaethau brys eraill yn bresennol.

"Yn anffodus cafodd y fenyw anafiadau angheuol. Does dim amgylchiadau amheus i'r digwyddiad."