Llewod am ddechrau ar dân

  • Cyhoeddwyd
Warren Gatland
Disgrifiad o’r llun,
Mae Warren Gatland yn canolbwyntio ar ennill y gyfres yn Awstralia

Bydd tîm rygbi Llewod Prydain ac Iwerddon yn dechrau taith 2013 yn ddiweddarach drwy herio'r Barbariaid yn Hong Kong, ac maen nhw'n benderfynol o ddechrau'r daith gyda buddugoliaeth.

Cyn symud ymlaen i Awstralia ar gyfer naw gêm yno, mae'r Llewod am yrru neges i'r cyfryngau yn Awstralia sydd wedi bod yn ddilornus o obeithion y tîm teithiol.

Fe fydd naw Cymro yn dechrau'r gêm gyntaf mewn amodau anodd yn Hong Kong lle mae'r tymheredd oddeutu 32 Celsius hyd yn oed pan fydd y gêm yn cael ei chwarae am 7:30pm amser lleol.

Ond dywedodd hyfforddwr y Llewod Warren Gatland: "Rydym am fynd allan a chwarae rygbi a bod yn bositif am y ffordd y byddwn yn chwarae.

"Fe fyddwn ni'n symud y bêl, rydym am sgorio nifer o geisiau. Rydym am ddangos i'r cyhoedd yn Awstralia beth yr ydym yn gallu gwneud.

"Rydym yn teimlo fod gennym garfan gyda'r gallu i chwarae unrhyw fath o gêm a beth bynnag yw'r amodau y byddwn yn wynebu."

Er hynny mynnodd Gatland hefyd mai ennill y gyfres yn erbyn Awstralia yw'r prif nod, a hynny'n awgrymu efallai na fydd yn gweld colli ambell gêm ar y ffordd i wneud hynny.

Y tro diwethaf i'r Llewod golli eu gêm agoriadol ar daith oedd yn 1971, ac eto fe aeth y tîm yna ymlaen i fod yr unig dîm o Lewod i ennill cyfres yn Seland Newydd.

Mae gan Gatland bum gêm cyn y bydd rhaid iddo benderfynnu ar ei dîm ar gyfer y gêm brawf gyntaf yn erbyn Awstralia yn Brisbane ar Fehefin 22.

Yn y gêm ddydd Sadwrn yn erbyn y Barbariaid fe fydd heb wasanaeth ei gapten Sam Warburton oherwydd anaf, ynghyd â nifer o chwaraewyr eraill sy'n diodde' o fan anafiadau ar ddiwedd tymor caled.

Fe fydd yr hyfforddwr yn gobeithio osgoi mwy o anafiadau ar ddechrau taith y mae nifer yn credu y gall y Llewod ennill - y tro cyntaf iddyn nhw ennill cyfres ers 1997.

Hefyd gan y BBC