Speedway'n dychwelyd i Gaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae speedway yn denu miloedd o gefnogwyr ar bob ymweliad â Chaerdydd

Mae disgwyl torf o 40,000 i Gaerdydd nos Sadwrn ar gyfer un o rasys speedway mwyaf y DU.

Ymhlith y cystadleuwyr bydd y tri uchaf ar restr detholion y byd gan gynnwys enillydd y llynedd yng Nghaerdydd Chris Holder.

Emil Sayfutdinov sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, ac fe fydd yn gobeithio am fuddugoliaeth yn Stadiwm y Mileniwm er mwyn agosáu at bencampwriaeth y byd.

Ond mae'r pencampwr byd presennol, Chris Holder, wedi ennill tair o'r pedair ras ddiwethaf yng Nghaerdydd ac er ei fod yn y chweched safle yn y bencampwriaeth eleni, mae'n hyderus o gau'r bwlch ar Sayfutdinov.

Mae'r digwyddiad yn dychwelyd i'r brifddinas yn dilyn digwyddiadau llwyddiannus dros y blynyddoedd diweddar, ac mae'r trefnwyr yn hyderus y bydd torf enfawr yno.

Y llynedd fe gafodd y cytundeb i gynnal y digwyddiad yn Stadiwm y Mileniwm ei ymestyn am bum mlynedd arall, gan olygu y bydd cefnogwyr y gamp yn medru mwynhau speedway yg Nghaerdydd tan 2016.

Cafodd cytundeb ei gytuno rhwng BSI Speedway, Stadiwm Y Mileniwm a Llywodraeth Cymru.

Mae'r trefnwyr wedi gofyn i bobl ddefnyddio safleoedd Parcio a Theithio sydd wedi eu darparu ar gyfer y digwyddiad er mwyn hwyluso'r daith i bawb i ganol y ddinas.

Bydd un yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, ac un yn Neuadd y Sir, a'r cais yw i bobl ddilyn yr arwyddion o'r M4 o gyffordd 33.