Ymgyrch atal yfed a gyrru'n dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Yn ystod ymgyrch haf y llynedd fe gafodd 19,000 o yrwyr eu stopio ar gyfer prawf anadl

Bydd holl heddluoedd Cymru yn dechrau ymgyrch i atal pobl sy'n yfed a gyrru.

Bydd ymgyrch haf 2013 yn dechrau ddydd Sadwrn, ac fe fydd y pedwar llu yng Nghymru yn cydweithio.

Yn ystod ymgyrch debyg y llynedd, fe gafodd 19,000 o brofion anadl eu rhoi i yrrwyr, ac fe gafodd 360 eu harestio am yfed a gyrru.

Bydd y rhai sy'n eu cael yn euog o yfed a gyrru yn cael eu gwahardd rhag gyrru am o leia' 12 mis ynghyd â dirwy o hyd at £5,000.

'Dim esgus'

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Gary Ashton o Heddlu Gogledd Cymru:

"Os ydych chi'n yfed a gyrru, mae'n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio'ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed sy'n gysylltiedig â chi a'ch gweithredoedd.

"Nid oes unrhyw esgus dros yfed a gyrru a gall y canlyniadau fod yn drychinebus.

"Nid yn unig y mae perygl y gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi'ch hun neu rywun arall, ond bydd rhaid i chi fynd i'r llys a gallech wynebu dirwy, colli'ch trwydded neu dderbyn dedfryd o garchar.

"Bydd gennych record droseddol ac fe allech golli'ch swydd.

"Fel mae'r haf yn agosáu bydd mwy o bobl yn cael eu temtio i yfed ychydig o alcohol, boed hynny mewn barbiciw neu wrth yfed alcohol yn ystod y prynhawn, ac wedyn efallai yn gyrru heb feddwl am y canlyniadau."

Fe allai pobl sy'n yfed a gyrru gael eu carcharu am chwe mis os ydyn nhw'n cael eu dal. Petai llys yn eu cael yn euog o achosi marwolaeth, fe allai'r ddedfryd fod yn un o 14 mlynedd dan glo.

Ychwanegodd Mr Ashton: "Meddyliwch cyn i chi fynd allan, gwyliwch beth ydych yn yfed a chynlluniwch sut y byddwch yn mynd adref."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol