Llofruddiaeth: Dyn o flaen llys

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, West Mercia Police
disgrifiad o’r llunRoedd Georgia Williams wedi bod ar goll ers nos Sul

Mae dyn 22 oed wedi ei gadw yn y ddalfa ar ôl bod o flaen llys wedi ei gyhuddo o lofruddio Georgia Williams.

Aeth y ferch 17 oed o Wellington, Sir Amwythig ar goll nos Sul, 26 Mai.

Cafodd Jamie Reynolds, 22, hefyd o Wellington, ei gyhuddo o lofruddiaeth ddydd Gwener 31 Mai ar ôl i gorff merch gael ei ddarganfod mewn ardal goediog ger Bwlch Nant-y-garth rhwng Rhuthun a Wrecsam.

Dyw'r corff ddim wedi ei adnabod yn ffurfiol.

Yn ystod y gwrandawiad fe siaradodd Mr Reynolds i gadarnhau ei enw, oed a chyfeiriad.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa tan Mehefin 4 pan fydd yn ymddangos yn llys y goron Stafford.

'Tystiolaeth'

Mewn cynhadledd newyddion am 5.45pm ddydd Gwener dywedodd yr Uwcharolygydd Nav Malik o heddlu Gorllewin Mercia: "Yn hwyr brynhawn ddoe daeth tystiolaeth i'r amlwg oedd yn profi bod Georgia wedi marw.

"Am resymau cyfreithiol nid oes modd i ni ddatgelu mwy o wybodaeth am y dystiolaeth.

"Serch hynny, gallaf gadarnhau bod corff menyw wedi ei ddarganfod y prynhawn yma tua 2pm mewn coedwig ger Bwlch Nant-y-garth.

'Poen a gofid'

"Nid yw'r corff wedi cael ei adnabod yn ffurfiol ond mae awgrymiadau bod y corff yn gysylltiedig â'n hymchwiliad i ddiflaniad Georgia Williams."

Dywedodd fod teulu Georgia wedi cael gwybod am y datblygiadau diweddara'.

"Mae hyn, wrth reswm, wedi ychwanegu at eu poen a'u gofid ... dylid parchu eu preifatrwydd fel bod modd iddyn nhw ddod i delerau â'r hyn sy' wedi digwydd ..."