Arddangosfa'n agor yn Fenis

Huw Thomas
Gohebydd Cyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd gwaith Bedwyr Williams ei ysbrydoli gan seryddiaeth amatur

Mae arddangosfa'r arlunydd Bedwyr Williams yn agor i'r cyhoedd yn Fenis ddydd Sadwrn.

Ei waith The Starry Messenger yw cyfraniad Cymru i'r Biennale, y digwyddiad celf gyfoes sy'n cael ei gynnal yn yr Eidal bob yn ail flwyddyn.

Dyluniodd ei arddangosfa yn ei gartref yn Rhostryfan ger Caernarfon ac mae'n cynnwys cerflunio a gwaith fideo.

Seryddiaeth amaturaidd yw ei ysbrydoliaeth ac mae arsyllfa a thelesgop yn rhan o'r arddangosfa.

'Diddorol'

"Mae 'na rywbeth am gymeriad rhywun sy'n edrych allan sy'n ei wneud yn ffigwr ddiddorol i sbïo arno fo," meddai Bedwyr.

Yn y gwaith fideo yn un o ystafelloedd yr arddangosfa mae Bedwyr yn ddeintydd yn gwisgo masg wedi'i greu o deils terazzo.

Mae ystafell arall yn cynnwys bwrdd anferth wedi'i orchuddio gyda gwrthrychau fel lampau, dillad a haearn smwddio.

Dywedodd Bedwyr ei fod wrth ei fodd gyda'r syniad o gynyddu maint gwrthrychau pob dydd yn sgil dylanwad storiau'r Borrowers ac Alice in Wonderland.

Mae am i ymwelwyr i'r arddangosfa ddychmygu eu bod nhw mor fach â theilsen derazzo yn syllu ar fyd anferth o'u cwmpas.

ffynhonnell y llun, ACW
disgrifiad o’r llunSeryddiaeth yw thema gwaith Bedwyr, gydag arsyllfa yn ganolbwynt i'r arddangosfa

'Ffocws'

"Dwi'n meddwl bod yr arddangosfa yn rhoi rhywfath o ffocws ar le ydan ni yng nghanol y darnau bach mân yma a hwyrach bod y byd yn un darn bach yng nghanol llawr terazzo anferth sef y bydysawd.

"Dwi'n pwyntio allan a chael tipyn bach o sbort wrth feddwl am y gwahanol raddfeydd sydd ar waith yma."

Ers 10 mlynedd mae lleoliad arbennig i waith o Gymru wedi bod yn Fenis.

Mae pafiliwn Prydeinig wedi bod yno ers y Biennale cyntaf yn 1895 ond yn y blynyddoedd diwethaf mae'r Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru wedi cynnal arddangosfeydd annibynnol ar gyrion y prif ddigwyddiad.

Y gost o gynnal yr arddangosfa yw £400,000, gyda'r arian yn dod o Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae'r gwariant ychydig yn uwch na'r blynyddoedd blaenorol, a bydd yr arddangosfa yn Fenis tan ddiwedd y Biennale ym mis Tachwedd.

'80 o wledydd'

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor Celfyddydau, Nick Capaldi, ei bod hi'n briodol bod gan Gymru bresenoldeb yn Fenis.

"Wrth geisio cyflwyno gwlad - ei chreadigrwydd, a'i henw da am gelf - mae'n bwysig bod yma yng nghanol prif ddigwyddiad celfyddydau gweledol y byd.

"Mae dros 80 o wledydd yma a Chymru'n un ohonyn nhw.

"Mae'r Biennale fel Formula 1 y byd celf. Mae ceir Formula 1 yn dra gwahanol i geir cyffredin er bod ganddyn nhw bedair olwyn, ac weithiau wrth gerdded o gwmpas y Biennale mae rhywun yn gofyn: 'Beth yw'r cysylltiad rhwng hyn a'r gelf weledol mae pobl yn gyfarwydd â hi yn barod?'

"Ond mae'r syniadau newydd, y creadigrwydd yma yn Fenis yn cyrraedd gweddill y byd celf weledol ..."

Roedd y beirniad celf Lowri Haf Cooke yn un o'r rhai cyntaf i weld yr arddangosfa.

'Tu hwnt'

"Diolch byth am Bedwyr Williams," meddai.

"Sôn am wibdaith synhwyrus i bendraw'r bydysawd. Dwi wedi gweld, teimlo, clywed, arogli, synhwyro. Am brofiad.

"Mae Bedwyr Williams yn un o'r ychydig artistiaid Cymreig sydd yn edrych y tu hwnt i Gymru am ysbrydoliaeth, ac nid yn syllu ar ei fogel ei hun.

"Dyw e ddim yn tindroi yn y byd Cymreig rhyw ormod. Dyna pam dwi'n credu ei fod e'n taro deuddeg gyda nifer o bobl, nid yn unig yma yn y Biennale yn Fenis ond hefyd ar lawr gwlad, mewn galerïau yng Nghymru a hefyd ar y maes yn yr Eisteddfod yn flynyddol."

Bedwyr Williams - The Starry Messenger yn y Ludoteca Santa Maria Ausiliatrice yn Fenis fel rhan o ddigwyddiadau'r Biennale tan fis Tachwedd.

Straeon perthnasol