Tri awdur ar y brig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Iolo Williams a'i gyd awdur Bethan Wyn Jones yr adran gynradd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2013.

Cyflwynwyd y gwobrau i Iolo Williams a Bethan Wyn Jones am eu cyfrol Cynefin yr Ardd (Gwasg Carreg Gwalch) ac i Alun Wyn Bevan am ei lyfr Y Gêmau Olympaidd a Champau'r Cymry (Gomer).

Cyngor Llyfrau Cymru sy'n cyflwyno'r gwobrau i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Sefydlwyd y gwobrau yn 1976.

'Syrpréis'

Iolo Williams a Bethan Wyn Jones enillodd yr adran gynradd.

Mae Bethan yn hanu o bentref bach Talwrn ym Môn ac yn enw cyfarwydd fel darlledwraig ar raglen Galwad Cynnar BBC Radio Cymru, colofnydd Cymraeg yn y Daily Post ac fel awdur nifer o lyfrau ar fyd natur.

Disgrifiad o’r llun,
Alun Wyn Bevan enillodd yr adran uwchradd

"Rydw i wrth fy modd. Doeddwn i ddim hyd yn oed wedi sylweddoli ein bod yn gymwys ar gyfer y wobr, felly roedd yn sypréis hyfryd cael cyrraedd y rhestr fer, heb sôn am ennill," meddai.

"Mi gawson ni lot o hwyl wrth baratoi'r llyfr. Dwi'n gobeithio ei fod yn mynd i annog plant Cymru nid yn unig i ddarllen am fyd natur ond hefyd i fentro i'r awyr agored a darganfod rhyfeddodau byd natur drostynt eu hunain.

"Diolch o galon am y wobr - rydw i'n gwerthfawrogi'r anrhydedd yn fawr, a diolch yn arbennig i Wasg Carreg Gwalch am gyhoeddi'r gwaith."

'Yn sioc'

Ganed Iolo yn Llanfair-ym-Muallt. Ar ôl ennill gradd mewn Ecoleg, dechreuodd weithio gyda'r RSPB yn 1985 ac mae'n mae'n wyneb a llais adnabyddus ar radio a theledu ac yn cyflwyno nifer o raglenni Cymraeg a Saesneg i S4C a'r BBC.

"Roedd o'n sioc ar y dechrau ac, wrth gwrs, mae ennill y wobr yn fraint.

"Ond mae'n rhaid dweud er mai enwau Bethan a mi sydd ar y clawr, mai gwaith tȋm ydoedd a diolch i Elgan, Gordon a Gwasg Carreg Gwalch.

"Roedd hi'n bleser mawr cydweithio â nhw.

Alun Wyn Bevan enillodd yr adran uwchradd. Mae'n ddarlledwr a sylwebydd profiadol yn ogystal â bod yn gyn-ddyfarnwr rygbi.

'Braint'

Daw'n wreiddiol o Frynaman ond mae'n byw yng Nghastell-nedd erbyn hyn.

Mae'n awdur ystod o lyfrau chwaraeon poblogaidd, gan gynnwys Straeon o'r Strade a Grav yn ei Eiriau ei Hun.

"Braint ac anrhydedd yw derbyn gwobr uwchradd Tir na n-Og 2013.

"Er mai'r awdur sy'n cael ei gydnabod yn y seremoni hoffwn ddiolch yn ddiffuant i'r golygydd, y dylunydd, y ffotograffwyr a Gwasg Gomer am eu cyfraniadau. Gobeithio bod plant a phobol ifanc Cymru wedi elwa o ddarllen y gyfrol."

'Safon arbennig'

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae'n fraint cael llongyfarch ein hawduron a'n cyhoeddwyr ar ennill gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2013.

"Roedd safon arbennig i'r llyfrau ar y rhestr fer eleni, gan adlewyrchu'r amrywiaeth o lyfrau a gyhoeddir. Pleser o'r mwyaf yw llongyfarch y tri awdur a'r gweisg yn wresog ar eu llwyddiant."

Noddwyr y gwobrau yw Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, ynghyd â CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru).