Lluniau: Eisteddfod yr Urdd ddydd Gwener

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd pabell coleg Sir Benfro yn cynnig cyfle i bobl ifanc fel Alys a Rhys ymarfer eu doniau artistig
Disgrifiad o’r llun, Roedd y Prif Weinidog Carwyn Jones ar faes Eisteddfod yr Urdd 2013 i ddechrau trafodaeth genedlaethol y Llywodraeth am ddyfodol y Gymraeg. Bwriad Iaith Fyw: Y Gynhadledd Fawr yw gwahodd pobl Cymru i drafod sut mae hyrwyddo a chefnogi'r defnydd o'r iaith yn y dyfodol.
Disgrifiad o’r llun, Roedd Jacob Ellis, Iestyn Hughes ac Owain Talfryn ar y maes ddydd Gwener i sôn am fforwm ieuenctid newydd yr Urdd, Fforwm Syr IfanC, ac i gwrdd â'r Prif Weinidog.
Disgrifiad o’r llun, Cynhaliodd Cymdeithas yr Iaith ddawns brotest i hyrwyddo eu hymgyrch i sefydlu darparwr amlgyfrwng Cymraeg newydd. Dywedodd y mudiad bod symudiadau'r ddawns yn cyfleu ymdrech i "ysgwyd y diwylliant Cymraeg yn rhydd o orthrwm y BBC".
Disgrifiad o’r llun, Ar y diwrnod roedd Carwyn Jones yn cychwyn ei drafodaeth genedlaethol am ddyfodol y Gymraeg roedd dau ymwelydd ifanc yn helpu eu rhieni i ddatgan eu hawydd i "fyw yn Gymraeg".
Disgrifiad o’r llun, Roedd Sara, Erin a Lliwen o Rydymain a'r Brithdir wedi cael hwyl o amgylch y maes a chael paentio eu hwynebau mewn patrymau Celtaidd.
Disgrifiad o’r llun, Mae digwyddiadau'r llwyfan yn cael eu darlledu ar sgriniau mawr ar faes yr eisteddfod.