Ymchwil canser: gwobr i wyddonydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Athro Mason yn dweud ei fod yn rhannu'r wobr gyda'r cleifion oedd yn rhan o'r arbrawf

Mae gwyddonydd o brifysgol Caerdydd sydd wedi helpu i newid y ffordd y mae canser y brostad yn cael ei drin wedi derbyn gwobr am ei waith.

Mae'r Athro Malcolm Mason o adran feddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi cael ei gyflwyno gyda medal William Farr yn dilyn ei waith ymchwil oedd yn cyfuno hormonotherapi gyda radiotherapi. Mi wnaeth hynny olygu bod gan gleifion oedd gyda chanser y brostad well siawns o oroesi'r salwch.

1,205 o ddynion gymerodd rhan yn yr arbrawf rhwng 1995-2005. Roedd y dynion yn dod o Brydain a Chanada ac roedd eu canser wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol ond ddim wedi lledaenu.

Rhoddwyd triniaeth hormon i hanner y grŵp ac fe gafodd yr hanner arall y driniaeth hon ond gyda thriniaeth radiotherapi yn ychwanegol.

Wedi'r arbrawf roedd 74% o'r dynion dal yn fyw ar ôl saith mlynedd, o'i gymharu gyda 66% oedd ddim wedi derbyn radiotherapi.

Gwobr i'r dynion

Talu teyrnged i'r cleifion oedd yn ymwneud gyda'r ymchwil wna'r Athro Malcolm Mason wrth sôn am ei wobr: "Mae wastad yn braf i gael eich cydnabod am eich gwaith ond mewn realiti mae'r wobr hon yn mynd i'r dynion wnaeth gymryd rhan yn yr arbrawf.

"Mae hyn wedi dangos bod radiotherapi werth chweil i gleifion sydd gyda chanser y brostad sydd wedi cyrraedd cyfnod tyngedfennol (locally advanced).

"Dim ond y cychwyn yw hyn - y cam nesaf fydd gwneud yn siŵr bod canlyniadau y prawf yma yn golygu bod argymhellion triniaeth yn cael eu cyflwyno cyn gynted â phosib."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol