5,000 o'r undeb PCS yn streicio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae aelodau'r PCS yn anhapus gyda torriadau'r llywodraeth

Mae disgwyl i ryw 5,000 o weithwyr gymryd rhan mewn streic ddydd Gwener am eu bod yn anhapus gyda chyflogau a phensiynau.

Mae undeb Public & Commerical Services yn anghytuno gyda'r toriadau mae llywodraeth San Steffan wedi eu cyflwyno ac yn dechrau ymgyrch dri mis i ddangos ei gwrthwynebiad.

Mae gweithwyr o'r DVLA yn Abertawe ac adrannau eraill trafnidiaeth, Company House yng Nghaerdydd a Intellectual Property Office yng Nghasnewydd yn streicio.

Hefyd mae gweithwyr o'r Gofrestrfa Tir yn gwneud yr un peth gyda'r undeb yn dweud ei bod wedi cael gwybod bod yna beryg y bydd y cwmni yn preifateiddio.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod gyda nhw gynlluniau cyfwng (contingency) yn eu lle.

Streiciau eraill

Bydd streic arall gan aelodau'r PCS sydd yn gweithio yn yr adrannau HM Revenue and Customs ar ddydd Iau y chweched o Fehefin a rhai o Amgueddfa Cymru yn gwneud hyn ar ddydd Sadwrn yr wythfed.

Yng nghynhadledd yr undeb wythnos diwethaf yn Brighton fe gytunodd y PCS i streicio unwaith eto ddiwedd Mehefin os na fydd y llywodraeth yn fodlon trafod.

Neges glir

Dywedodd ysgrifennydd y PCS yng Nghymru Shavanah Taj fod aelodau yn teimlo nad oes dewis ond streicio gan honni nad yw'r llywodraeth yn fodlon cynnal sgwrs gyda nhw ynglŷn â materion fel toriadau i swyddi a gostyngiad mewn cyflogau: "Mae gweision sifil yn gweithio yn galed i ddelifrio gwasanaethau pwysig mae'r cyhoedd yn dibynnu arno.

"Maen nhw wedi cael digon o gael eu cymeryd yn ganiataol a gweld eu safonau byw a'i hawliau yn y gwaith yn cael eu tanseilio."

Bwriad y streic meddai yw anfon neges glir i'r gweinidogion bod angen iddyn nhw wrando ar bryderon gweithwyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol