Nid bom oedd dyfais ar draeth Cemaes

Cyhoeddwyd

Cafodd rhan o draeth ym Mae Cemaes ei gau yn ystod bore Gwener wedi i ddyfais gael ei ddarganfod yno.

Roedd pryderon mai dyfais ffrwydrol oedd wedi ei ddarganfod ar ran o'r traeth ger y pier a cafodd uned arbennig sydd yn delio gyda ffrwydron eu galw.

Ond mae Heddlu Gogledd Cymru bellach wedi cyhoeddi mai hen fflêr forol oedd y ddyfais.

Cafodd yr uned arbenigol wybod nad oedd eu hangen wedi'r cwbl ac mae'r heddlu bellach wedi tynnu'r cordon oedd o amgylch y rhan o'r traeth lle cafodd y ddyfais ei darganfod oddi yno.