O Lundain i Geredigion

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunMae'r rheilffordd yn mynd o Aberystwyth i Bontarfynach

Bydd rhannau o orsaf reilffordd hyna' Llundain yn cael eu hailgodi mewn amgueddfa reilffordd fach yng Nghymru.

Eisoes mae Rheilffordd Fach Dyffryn Rheidol wedi derbyn rhannau o orsaf London Bridge a'r bwriad yw codi amgueddfa ar gost o £10m yn Aberystwyth.

Ar hyn o bryd mae London Bridge yn cael ei hailwampio ar gost o £6bn.

Nod y rheilffordd yw cyflwyno cynlluniau ar gyfer amgueddfa 100,000 o droedfeddi sgwâr.

Dywedodd Robert Gambrill o'r rheilffordd fach: "Bydd yr 16 o golofnau a'r 14 o drawstiau'n helpu creu naws arbennig, yn gefndir addas i 30 o drenau dyw'r cyhoedd ddim wedi eu gweld o'r blaen."

Roedd angen blwyddyn, meddai, cyn taro bargen a threfnu symud traean o'r to.

Cafodd y colofnau a'r trawstiau eu symud yn y nos a thros y penwythnos ac roedd angen cyfarpar arbennig i dynnu'r colofnau o'u sylfeini ar ôl canrif a hanner.

"Ar y dechrau roedd amheuon a fydden ni'n gallu achub digon o ddeunydd," meddai.

"Ond mae gofal tîm Network Rail wedi bod yn drawiadol ... fyddai hyn ddim yn bosib' onibai am eu cefnogaeth nhw.

"Y nod yw sicrhau bod y rheilffordd yn atyniad o'r radd flaena'."

Dywedodd Chris Drabble o Network Rail: "Mae hyn i gyd yn bosib' am fod nifer o fudiadau wedi cydweithio mor dda.

"Cyn i'r colofnau a'r trawstiau gael eu codi doedden ni ddim yn siwr a fyddai hyn yn bosib'."

Straeon perthnasol