Carcharu gyrrwr 'trahaus' am 14 mis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cynhaliwyd y gwrandawiad yn Llys y Goron Caernarfon

Mae gyrrwr gafodd ei ddisgrifio fel "trahaus" gan farnwr wedi cael ei garcharu am 14 mis yn dilyn gwrthdrawiad gyda beic modur.

Yn y gwrthdrawiad fe gafodd gyrrwr 16 oed y beic anafiadau a newidiodd ei fywyd, clywodd Llys y Goron Caernarfon.

Fe blediodd gyrrwr y car Paul Trenfield, 42 oed o Abergele, yn euog i yrru'n beryglus ar yr A547 ger y dref ym mis Medi'r llynedd.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd, a bydd rhaid iddo sefyll prawf gyrru estynedig cyn cael ei drwydded yn ôl.

Clywodd y llys bod Trenfield yn ceisio goddiweddid pan darodd ei gar Audi benben â'r beic modur, gan daflu'r llanc ifanc drwy'r awyr i mewn i ffos.

Cafodd y llanc 16 oed sawl toriad i'w esgyrn a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth estynedig, gan gynnwys impiad croen, yn ystod yr hyn a ddisgrifiodd yr erlyniad fel "gwellhad araf a phoenus".

Wrth garcharu Trenfield dywedodd y Barnwr Philip Hughes: "Fe ddigwyddodd gyda'r nos ac roeddech chi ar frys i gyrraedd adref wedi taith hir ac mae'n amlwg eich bod yn rhwystredig gan nad oeddech chi'n medru pasio'r car o'ch blaen.

"Ychydig cyn y gwrthdrawiad fe wnaethoch chi oddiweddid pan oedd ceir yn dod i'ch cwfwr ac fe wnaeth un gyrrwr fflasio'i oleuadau atoch chi - fe ddylai hynny fod wedi eich rhybuddio.

"Roedd yr hyn a wnaethoch wedyn yn wirion, trahaus a pheryglus iawn."